The Mark of the Beast

Revelation 13:16

“And he causes all, the small and the great, and the rich and the poor, and the free men and the slaves, to be given a mark on their right hand or on their forehead,”

This writing is symbolic. To be given the mark on ones right hand, means that you will not be able to do or produce anything without the mark of the beast. To be given the mark on ones forehead means  that you will not be able to think or to invent anything without the mark of the beast being involved.

Revelation 13:17

“and he provides that no one will be able to buy or to sell, except the one who has the mark, either the name of the beast or the number of his name.”

The key words here are symbology and numerology. But the mark of the beast also has everything to do with economics, politics and the so-called free market. Those individuals who rule the world today also run the supersized multinational corporations and organisations. They have now come so far on their way to fulfill the prophecies, they even rule over government officials and entire nations.

No future for You, unless you play by Their rules

Today, you could never reach any kind of position in society, or have any kind of career, without giving yourself completely to “the other side”. If you get recognized and approved by Them, you might be part of the game.

You could never run a business without using the mark of the beast, in one way or another. Try to avoid Them, and you would not stay long in business. They own the banks, the insurance companies, the media etc. They have the power to make your life miserable.

This way, when every single business is marked by the beast, no single person, nor any company, would be able to buy or to sell anything without the mark.

So, what does it look like, this mark of the beast?

The beast has many marks and it comes in different shapes, but they all bear the same meaning. They are the symbols of evil. Open your eyes and take a look around you, the mark is already here, in logos all over the world.

You find the mark in logos of official organisations in every country, in logos of global organisations of any kind, in banking industry, insurance companies, and pharmaceuticals, and almost any other private business you can think of.

 

Please consider the following images carefully:

 

Mark of Beast II

The letter ALFA is depicting the great PYRAMID and OMEGA is the sign for ETERNITY – they will rule forever. Wear a TRIANGLE, a SWIRL, or a STAR, if you support their agenda.

The top of the pyramid represents the EYE and a select few who will be saved from the WWW(3). A flipped over pyramid represents the chaos and destruction of the masses during the shift to the NWO.

Mark of Beast I

M and W signify the BEAST, the TRINITY and also the PYRAMID – as up-right standing and up-side down – just like in the letters A and V.

TRINITY comes as letters M, W, E and number 3, representing the MONSTER in hundreds of labels. NAILS are symbolism of demonic power and authority.

Mark of Beast III

The CUBE represents the dark forces of the KABAH. Letters KA/CA means BLACK. And yes, also Islam comes out of Judaism and the Kabb-Alah, which means “Lord of Darkness” or, “The Dark Lord“.

Vesica Pisces represents the female VULVA and the Moon Goddess Isis/Inanna. This is a symbol with “secret” meanings, used by the Freemasons while acting as representatives of religious movements. This symbol is used in both Christianity and Islam, and many other religions.

Kaaba-Black Stone - Mekka - Worship of Moon Goddess Inanna

(The Muslims are not aware of their pagan worship of the Moon Goddess, but they still kiss her vulva every day in Mekka.)

The EYE of Horus is the Eye of The BEAST, also called the Eye of RAH – “OpRah”. The Eye is also called Bulls Eye and One-Eyed Monster.

Are You awakening?

Open your eyes and you will see the signs everywhere, in your home, on your TV, on your clothes. Get rid of it. Don’t be a part of Their evil game!

Here’s a few brands logos, but there are thousands more. Global corporations are buying companies all over the world, and suddenly, old brands show up with completely new logos, all looking somewhat the same.

 

Please consider the following images carefully:

 

Mark of The Beast Found in Brands - Alfa Pyramid Forever Omega          Mark of The Beast Found in Brands - OPA - Eye of Horus - Eye of Rah - OPRAH

Mark of The Beast Found in Brands - Trinity Monster          Mark of The Beast Found in Brands - Vesica Pisces

Advertisements

Enlighten Yourself

“The Truth may scare You, Part 18”

These videos are revealing secret knowledge. You might want to watch them all.

The signs that you are seeing around you are for real… be aware of their significance.

Wether you’re religious or not, you need to educate yourself about what is going on in this world, because there will soon be great change indeed.

We are in a Psychological and Spiritual warfare against the forces of Evil.

Herren Gilgamesh

Det pågår stora förändringar i världen, på en skala som mänskligheten aldrig tidigare skådat. Den som söker en förklaring hittar ofta fram till ett antal olika konspirationer, men de grundläggande orsakerna finner man endast i mycket gamla sedvänjor. Endast genom våra allra äldsta skrifter kan man nå ett tillstånd av upplysning om vad som komma skall.

Gilgamesh eposet

Världens äldsta skrift – The Epics of Gilgames – är självaste originalet till otaliga religiösa skrifter och hjältesagor genom historien, författad omkring 2 600 f.k.

http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=c.1.8.1*#

En direktöversättning av Kish-tavlorna från Sumeriska till Engelska, från Oxford University. Undvik att läsa senare versioner från Akkad och Babylon. Originalskrifterna förvanskades nämligen genast.

Lertavlorna handlar om hjälten och guda-konungen Gilgames [‘gilgamesh’] i dennes jakt på hemligheten bakom evigt liv. I fem berättelser skildras bl a hur han reser till Gudarnas berg och dödar odjuret Huwawa [‘hovava’], hur han avlivar sin egen befolkning när de var “fulla av synd” (de ville inte lyda hans lagar), och han visar oss till och med “The Order of the Netherworld”, som är begynnelsen till begreppet The New World Order – Den Nya Världsorningen.

The New World Order

Den nya världsordningen eller, “De Nya Tingens Ordning” som det kallas i Bibeln, handlar om den värld som håller på att skapas för de flesta av oss, just i dessa tider. NWO är en ordlek från våra styrande, som älskar att driva med mänskligheten.

Etymologi av ordet nether: [nether – neother – neo – new]. Samtidigt så betyder ordet “neother” även “below” (under). Uttrycket Netherworld betyder i den bemärkelsen inget annat än Underjorden.

purgatory_2

Vad vi har att vänta

De kallar världsordningen för “neo” world order, men syftar egentligen på inget annat än ordets ursprungliga betydelse, som förstås är Netherworld Order – Underjordens Ordning.

Vad våra (själv-) utvalda ledare menar med den nya världsordningen är att allt som tidigare gällt nu ställs på sitt huvud – ett paradigmskifte – pyramiden ska vändas upp och ned.

Pyramider

Det finns mycket att säga om vad som avses med denna nya “nedre ordning”. Att överbefolkningen kommer att förpassas till dödsriket är min fulla övertygelse, men det finns två ytterligare aspekter:

1) Avfolkning – att förpassa en stor del av jordens överbefolkning till Dödsriket. (Ledtrådar: chemtrails, kvicksilver, fluorid, vaccin, medicin)

2) Mångudinnan – den nedre delen av världen som sedan urminnes tider haft månen som “ledstjärna” och symbol för sin religion, kommer att dominera världen i stället för den övre delen, som har sedan urminnes tider haft solen som ledstjärna och symbol. (Islam och Judendom grundades på tidigare religioner som dyrkade mångudinnan)

3) Feminismen – Pyramiden, Obelisken och den uppåtriktade triangeln är symboler för den patriarkaliska makten. Omvänt symboliserar den nedåtriktade triangeln kvinnan och det matriarkaliska. Norr och Söder- Upp och Ner – Solen och Månen – Man och Kvinna.

Intressant nog så sammanfaller alla tre med varandra och kan genomföras under samma form av världsordning. Månen representerar natten, mörkret och döden, men samtidigt även moder jord, det kvinnliga och mångudinnan Inanna/Isis/Selene.

Gudamänniskor och Människosöner

Gilgamesh har i berättelsen en följeslagare vid namn Enkidu. Han fick sitt namn efter guden Enki – den förste sonen till den allsmäktige guden An. Enkidu har en central roll i eposet som den förste “människosonen” (Son of Man). Han skapades av gudarna som följeslagare och slav till “gudasonen” Gilgamesh (Son of God).

I somliga religiösa skrifter kommer detta till uttryck i relationen mellan Man vs Goy. Enligt de judiska lärorna så skapade gudarna människan (Gilgamesh) till sin egen avbild. Sedan skapades “gentiles” (goyim) som slavar till människan, till människans avbild .

Sumerernas religion tillkom dock 2000-3000 år före Judendomen. En viss folkgrupp tog således Sumerernas berättelser till sin egen religion, utsåg sig själva till Guds utvalda folk och kallade andra människor för sina slavar.

Det (själv-) utvalda folket

Detta folk har alltsedan Babylons dagar manipulerat den ursprungliga sumeriska religionen till något helt annat. De har författat religiösa skrifter som verktyg för att styra över andra folk. I dessa skrifter har man infogat profetior som man just nu försöker att infria. Om de lyckas, så får vi en helt ny världsordning, där vi alla kommer att styras från ett enda land och en enda stad, av en regering med absolut makt över världens länder och folk.

De herrar och damer som styr vår planet stödjer allt vad de gör på gamla läror.

Vad värre är, så anser dessa människor att de är satta på jorden för att agera så väl skapare, som förstörare av både liv och materia. Detta faktum blir uppenbart för den som tar sig tid att läsa Gilgamesh eposet, och sedan jämför skrifterna med Bibeln, Koranen och Talmud, som alla är sprungna ur sagorna om Gilgamesh från Sumer.

zionist-pyramid