Tribe of Dan – The Angels are Dying

They are working hard to erase the tribe of Dan from the book of Life, as the people of Dan make a big threat to the establishment of the New World Order.

The tribe of Dan is one of the so-called “twelve tribes” of Israel that is promised a place in the book of life. Yet, somehow, for some reason, the tribe of Dan has been replaced by other people in the Book of Revelation. This makes no sense, unless the scriptures were manipulated. Perhaps by the very same people who throughout the bible are marked as evil doers?

Angels are Dying - Tribe of Dan Erased by Evil doers from the Book of Life

The Destruction

About a 150 years ago the destruction of Dan slowly began. Now the last days are here, and the tribe of Dan is still present, although degenerated with sickness, infertility and corruption by the evil doers of this world. To fulfill their “prophecies” in the book of Revelation, great change must come. Quickly, on a massive scale.

For this sake they use psychology and great lies to manipulate the masses, into a state of hostility towards a fictive enemy, Dan. At the same time they make sure food and water contain poison for general depopulation. They love mercury and use it in tons of medical drugs for all kinds of “conditions”, invented by themselves.

If you’re awake you see the signs everywhere, in Hollywood productions and all other media. They blame everything on Dan, to get all the world to do their evil work for them. Dan is depicted in many movies as a typical male from this tribe, painted as evil and someone who needs to be destroyed, or excluded from society.

The destruction of the last Angels - the Tribe of Dan

The last Angels on earth

Dan is not your enemy. Dan represents unconditional love of all and every living soul. Dan is peace-loving and avoids war at all cost. This is shown by their neutrality in war conflicts. But if you attack them for no reason, they will fight back.

Dan also has a deep love and understanding for nature. Dan loves the waters, the forests, the animals and the mountains. This is shown by their ancient mythology and tradition of druids. They also have a high standard for animal protection.

Dan walks in the light of the truth, and spreads this light around. Dan sees what they are doing to this world, and this is the main problem for the evil ones, as they need everyone to believe in their lies, to lead the world into a second darkness.

Last abode of the Angels - The tribe of Dan - The true Elves

By saving Dan you save yourself

Please wake up and see what they are doing to this world. They want all power for themselves. They love to divide people and make them go to war. Would they ever succeed establishing their order, you and your children will become slaves, forever.

They hunger for global ruler-ship over all people and nations. They regard only themselves as real humans (superior men), and truly believe they have a god-given right to destroy mankind (man-child / son of man).

If you take away the people of light from this world, you take away the only hope for a better world. Don’t sell your soul for their gold. When they are finished with Dan, they will come for You.

Don’t let it end this way… I can’t bear to witness

Lothlorien - Abode of theAbode of the Angels of the Tribe of Dan

 

Advertisements

De “utvalda” gömmer sig mitt ibland oss

VARNING! Denna sida innehåller information som de styrande inte vill att du ska känna till. Hantera den varsamt.

Det “utvalda folket” är betydligt fler än du tror och de finns närvarande på samhällets alla plan. De är överrepresenterade inom varje myndighet, företag eller organisation där makt och inflytande kan utövas över det “vanliga folket”.

De sitter på alla stolar och har kontroll över ekonomi, juridik och medicin. De kontrollerar den lagstiftande, dömande och verkställande makten. De står bakom både blå och röda ideologier. De representerar både facket och arbetsgivaren.

De har idag ett åsiktsmonopol utan motstycke i historien. Kultur och media är starkt överrepresenterade av dessa personer och manipulationen av folket är kompakt. Journalister, fotografer, författare, reklamarbetare, konstnärer, regissörer, producenter och skådespelare.

Vilka är det?

Deras namn avslöjar dem. De flesta bär nämligen en viss typ av efternamn.  Se efter vilka som omnämns i en tidning, eller vilka namn som dyker upp i slutet av en film. Om du verkligen tittar efter så tar det inte lång tid att se vilka de är.

Det handlar om inflytelserika familjer som en gång invandrade till Sverige och som har gift in sig i svenska familjer, dock ingen överklass eller adel. Infiltrationen har pågått i hundratals år och idag lever de bokstavligen sina liv på folkets bekostnad.

Psykologiska maktmedel och kontroll

Den viktigaste uppgiften för de utvalda är att systemet inte avslöjas. Med psykologiskt “bröd och skådespel” ser man till att folket ägnar sig åt trivialiteter och fyller deras sinnen med ett bedövande brus av dualitet och motsägelser.

Man håller folket beroende av systemet. Huvudsaken är att var och en är beroende av något, mat, spel, droger, alkohol, porr, medicin, tobak, godis, film, kläder, böcker, smycken, fordon, prylar, och allt tillhandahålls av samma hand.

Du ska däremot inte ägna dig åt att tänka självständigt, utan följa strömmen. Det är viktigt att du ingår i en grupp som tycker ungefär lika. Olika grupper ställs sedan mot varandra.

Man splittrar folkets vilja genom att erbjuda ett stort antal ideologier och trosuppfattningar. Alla lösningar står dock i motsats till varandra, varför folket hela tiden byter fokus mellan ytterligheter, rött eller blått, vitt eller svart, gott eller ont. Samtidigt erbjuder man en lösning på problemet, nämligen en “ny världsordning” i deras regi. Detta är en ren härskarteknik som på engelska brukar nämnas vid “Problem – Reaction – Solution“.

Så länge som du tror…

Mänsklighetens största problem genom tiderna är en ickefråga, så länge som du tror att allt är okej. Så länge som du inte ifrågasätter deras form av “demokrati” eller din egen “valfrihet” som individ, så ser du inte heller att våra myndigheter är fyllda av en viss kategori av människor.

Så länge som du inte ser att de utvalda inkluderar sig själva och utesluter de flesta; så länge som du inte ser att bara dessa personer blir erkända och belönade av samhället, för sina “fantastiska insatser”, som forskare, skådespelare, konstnärer, författare, så kommer det falska spelet att fortsätta.

Så länge som du tror att just dessa personer bara “råkar” vinna tävlingar, eller att bara dessa anses vara tillräckligt “bra människor” för att tillträda positioner i samhället, kommer världen inte att bli en bättre plats för våra barn än vad den varit för oss.

Riksdagen är representativ men vi saknar demokrati

De “utvalda” verkar även inom politiken, men är då extra noga med att framstå som valda av folket. Vår riksdag är mycket representativ för befolkningen, osannolikt representativ faktiskt, den motsvarar nämligen på procenten de grupperingar som finns i samhället. Men så har riksdagens ledamöter inte heller mycket att säga till om, då i stort sett allt man röstar om redan är uppgjort på helt andra nivåer. En svensk riksdagsledamot är maktlös.

Nej, våra utvalda trivs bättre i bakgrunden och gärna innanför väggarna på våra statliga myndigheter, dit där allmänheten inte har någon insyn, med hänvisning till “sekretess”. Så länge folket tror att personalen tillsätts utifrån förtjänst och skicklighet, sitter alla stilla i båten.

Arbetslöshet för vissa men inte för andra

Idag finns många lediga tjänster till statliga och kommunala myndigheter, eftersom det så kallade “köttberget” nu har gått i pension. Många har väntat i årtionden på att detta skulle hända, för att till slut finna en plats i samhället.

Men tyvärr finns det inga jobb, inte för dig. Man har istället valt att fylla de tomma stolarna med sina egna. Eftersom de själva inte räcker till så tar man folk från andra delar av världen. Det hela är väl uträknat, sedan årtionden tillbaka. Det “vanliga” folket hade alltför lätt genomskådat spelet om de blivit placerade på insidan av en svensk myndighet (med mig själv som bevis).

Om du är aktuell för en arbetsintervju, tänk extra noga på vad din HR heter i efternamn. De flesta HR tillhör den självutvalda skaran och de ser till att chefen anställer de egna, med få undantag. Låt dig inte luras av frågorna och se till att Chefen gillar dig! De flesta chefer tillhör nämligen inte “de utvalda”.

Sjukdom av ett sjukt samhälle

Det är inget fel på dig, jag lovar! Det är samhället som är sjukt, på grund av att de individer som styr vårt samhälle är mycket sjuka. En ljusets människa, som du, tar dock stor skada av att hela tiden hindras från att leva ett fullvärdigt liv. Orättvisorna avlöser varandra, och det känns i hela din kropp och själ att något är fundamentalt fel med samhället som du lever i.

Vi lever i en förljugen värld full av motsägelser, vilket är starkt bidragande till vårt folks nuvarande hälsotillstånd. Psykiska sjukdomar har ökat lavinartat bara de senaste åren, och orsaken är att samhället har utformats för att vara till fördel för några få och för att offra många.

Med stora lögner försöker man ideligen att övertyga folket om att de själva har skapat detta system och att var och en är fri att “välja sitt liv”. Visst, försök att välja ditt liv, räkna med att bli motarbetad från första stund.

En människa som börjar förstå vad som är fel med samhället drabbas av ångest. “Samhällets” svar på detta är tunga mediciner, och kognitiv beteendeterapi (KBT). Individen får lära sig att dennes uppfattningar är fel och att en återanpassning till samhället måste ske, genom att tänka positivt, tänka bort allt negativt (förtränga) och fortsätta som vanligt. Tror du man vill skydda folkets hälsa? Eller tror du man vill skydda systemet?

Att födas och dö i frihet

Vi föds alla fria och fullt kapabla att leva våra liv, men våra “osynliga” ledare har bestämt att alla måste “lära sig” att leva och att “leva rätt”. Frihet måste “förtjänas” och alla måste “anpassa sig” till samhället. Alla måste hela tiden “utvecklas” och bli “bättre” människor, gå i skolan, arbeta och betala skatt.

Frihet ur ett materiellt perspektiv handlar om möjligheten att leva och utöva det man helst av allt önskar sig utan hinder. Kanske kommer du då en dag att få leva som fri individ? Men nej, tyvärr, den möjligheten finns inte för dig. Det finns alltid de som förtjänar friheten bättre.

Frihet ur ett andligt perspektiv handlar däremot om insikten att du är din själ och inte din kropp. Genom att hitta dig själv i själen tänds en helt annan känsla av frihet än den materialistiska. I själen bor kärleken, hoppet, modet och visdomen. Somliga känner att de även finner en gudomlig kraft när de möter sin själ. (En ledstjärna från mig till dig för ett bättre välbefinnande!)

De som styr vår värld är unga, jordbundna själar som strävar efter makt och pengar. Dessa människor har en mörk skugga omkring sig. De människor som lever i ljuset, som du och jag, är gamla själar som har en förmåga att bli lyckliga på riktigt, utan materialism. (Lär dig att känna igen skuggornas folk när du möter dem, smickra dem gärna så mycket du kan, men gör sedan allt för att undvika dem.)

Vaken?

Det är många som äntligen vaknat ur masshypnosen och börjar ställa de rätta frågorna, och den som verkligen söker finner alltid svaren. Vi som är vakna ser orsakerna bakom allt som händer, precis som om vi hade en speciell uppgift att fylla i dessa tider. Om även du har vaknat så önskar jag dig välkommen!

Du är i ett mycket gott sällskap. Du har hittat hem. Tillsammans kan vi motarbeta de mörka krafter som styr vår värld. Låt oss identifiera dem och riva ner deras kulisser, för att ge makten tillbaka till folket.

Källan till deras makt ligger i det monetära systemet. Ju mer oberoende du kan göra dig av deras pengar, desto mindre beroende blir du av systemet. Sluta ta del av deras propaganda i media och reklam, leta istället oberoende källor på nätet.

TV watching causes mental illness

Just like TV commercials make you by things, TV shows are selling perceptions of reality about the society you live in. Same goes for radio, books and newspapers, through which you get your daily doses of the twisted kind of reality the world leaders want you to perceive.

TV radio tidningar ljuger och manipulerar dig

The picture of reality presented by the media is totally different from the reality you actually live in, and because of this programming of our mindset, hundreds of millions of people are now taking psychotic drugs, just to keep on living in this disturbed society with its overwhelming contradictions.

If you truly open your eyes while watching your next TV show or documentary, and just consider for a moment what is actually being presented to you, you’ll realise that someone wants to sell you something, even in-between the commercials. (Search: predictive programming)

The devil is in the details, and little by little, you are made to believe.

TV hjärntvätt programmering

Flashing light triggers mental disorder

Television is most dangerous to your mental health, not only because of the twisted reality being presented to you, but also because of the many so-called “light effects” that are suddenly being flashed before your eyes.

If you’re not too young, you might remember the warnings about flashing light effects, especially common in the discotheques, that could induce an epileptic attack. Today people are watching these harmful effects in almost every movie and TV show. Not much, but little by little, and just enough.

This is unnatural to your sensitive brain. (Search: Photosensitive Epilepsy)

Same goes for repeated patterns and flashing images – you might experience several images per second on todays shows, which is very stressful and harmful for your sensitive mind.

Even certain sounds are harmful

Certain frequencies also may create a disturbance of your nervous system. These sounds are used in movies and especially in music of the younger clientele, to create “special effects” for sensitive auditory organs. (Search: sound trigger seizures)

TV skapar psykisk ohälsa hos barn genom hjärntvätt

Why are they doing this?

One would almost believe they are doing this to us on purpose. But would they? Yes, they most certainly would, because the leaders of this world are trying to force tremendous change to the world, on a scale never seen before, and they have merely just begun.

To succeed with their new world order-“master plan”, they need to nullify all resistance. By all possible means, they will force people to submission. They will put great pressure on us all, in many ways. It has obviously already begun. Those who cannot adapt will be judged unworthy and undesirable.

TV and main stream media are excellent tools to manipulate the masses to think the “right kind of thoughts”, or even better, not to think at all. If you wonder who these people are, you only have to think about who are in charge of the movie industry, television and the main stream media.

Those running this world, from the top of the pyramid, do not have the best in mind for humankind. If you are awakening and start to see what is really going on, please tell others, because time is running out, and the ultimate deception of humankind is near.

Media manipulation ny världsordning

Stop listening to their lies. Turn off your TV, and stop reading their polluted papers. Look for alternative news online. Maybe we could at least change the direction of where things are heading, but for a world in peace and harmony, the pyramid would have to be completely destroyed.

TV skapar psykisk ohälsa

Precis som TV-reklam får dig att köpa produkter, används TV-program för att få dig att köpa tankemönster och uppfattningar om samhället du lever i. Detsamma gäller böcker, tidningar och radio, genom vilka du dagligen får en rejäl dos av den verklighetsuppfattning som den styrande eliten vill att du ska ha.

TV radio tidningar ljuger och manipulerar dig

Den bild av verkligheten som presenteras i media är en helt annan än den verklighet du egentligen lever i, och det är på grund av denna programmering av våra sinnen som en miljon svenskar äter psykofarmaka, för att orka leva i ett samhälle fullt av motsägelser.

Öppna dina ögon och fundera över vad du egentligen tar del av i TV-serien, dokumentären eller underhållningsprogrammet, så inser du snart att man faktiskt vill sälja någonting till dig även mellan reklampauserna. (Sök: predictive programming)

TV hjärntvätt programmering

Ljusblixtar i film och TV ger psykisk ohälsa

Din TV är ett av de största hoten mot din psykiska hälsa. Inte bara på grund av alla motsägelser som presenteras, utan framförallt på grund av de många “ljuseffekter” som används för att påverka ditt känsliga inre. (Sök: photosensitive epilepsy.)

Om du är äldre kanske du minns alla varningar för att upprepade ljusblixtar kunde framkalla epilepsi, i synnerhet på diskotek. Idag kan du se dessa “effekter” i snart varje film och TV-program. Samma varning gäller även för upprepade mönster och snabba bildskiftningar. Idag kan du få se två-tre bilder per sekund i hypade TV-produktioner, vilket är mycket ansträngande för ditt känsliga inre.

Även vissa ljudfrekvenser ger upphov till den inre stress som framkallar psykisk ohälsa. Dessa ljudfrekvenser används flitigt “specialeffekter” även för känsliga hörselorgan. Dessa effekter påverkar ditt psyke mycket mer än du kanske tror, och så ofta som de används idag skulle man till och med kunna tro att man avsiktligt vill skapa psykisk ohälsa hos befolkningen.

TV skapar psykisk ohälsa hos barn genom hjärntvätt

Och varför skulle man göra det?

Därför att de som styr vår värld vill genomföra stora förändringar i samhället. Inte bara i Sverige utan i hela världen. För att lyckas genomföra en helt ny världsordning behöver man undvika allt tänkbart motstånd. TV och media är utmärkta medel för att manipulera massorna till att tycka och tänka på “rätt sätt” eller ännu bättre, till att inte tänka alls.

De som styr världen vill oss inte väl. Om du har vaknat och börjat inse detta, tala om det för så många du kan. Börja med att så ett frö i deras sinnen, för mer klarar en ovetande människa inte av att hantera.

Media manipulation ny världsordning

Sluta lyssna på deras lögner och börja tänka självständigt. Stäng av din TV och säg upp din tidning. Sök nyheter i fria källor på nätet.

Belief In Reincarnation – The Ultimate Form Of Slavery

Reincarnation is the religious or philosophical concept that the soul or spirit, after death, begins a new life in a new body. This doctrine is a central tenet of the Indian religions.

People who believe in this are doomed to slavery.

I am truly convinced there’s afterlife awaiting us all – that when I die my energy will be released from my body – but I refuse to believe that man is compelled to be re-living one life after the other, until some kind of personal developement is fulfilled.

Consider this:

As a religious man or woman with a traditional belief in reincarnation, you have but one direction to choose: accept your lot in life and do your best to improve your personal qualities, and you might gain a better life after rebirth.

This must be the most hilarious dream for politicians, to be able to rule upon people who actually believe they are here to accept anything as their lot in life.

No complaints,  no revolutions, just pure acceptance.

Yet, the “chosen ones” keep on living their lives to the fullest, on the expense of the many at the bottom of the pyramid. Yes, even in India.

Faith – Destiny

If you believe in traditional reincarnation, you also believe in faith, and your endless need for personal improvement, to be granted a better life after rebirth. This means that there’s not much you can do to change anything, other than your own perception of things. Think Positive, Right?

If you find it hard to accept inequality and injustice, you are told that this is the very reason you are alive, so that you can learn to accept it. If you manage to overcome your natural human needs, you might be rewarded in your next life. One day you might perhaps even be granted a life that bears som meaning.

Meditation and Yoga

You are told not to compete with others, but to compete with yourself. Through meditation and yoga you are supposed to become a better person. You are told that you have to learn to accept things as they are, because you cannot change them, as you believe in destiny. You are taught only to change things that you are empowered to change, your own behavior and perception of things.

This way you should learn to love your enemy, to be as happy as possible, anytime, and never be frustrated about anything. Even though you’re deceived by your government and society. Even though someone else is given the promised employment that you’ve strived so hard for to get.

I know, you were never supposed to strive for such things in the first place. You are not supposed to strive for anything more than to become a better person. If others around you get whatever they desire, never you mind.

Cognitive Behavioral Therapy

Meditation and Yoga is more or less the same thing as KBT – focus on positive thinking and learn to live with your lot in life, and to never complain.

This is being brought to the western world on a large-scale now. It is being used in every possible way towards the population, together with heavy use of psychiatric medication. You see, for some reason the people of the North-Western hemisphere are in a rapidly declining bad state. Wonder why? Take a trip to your nearest down town and take a look around you, and you will see one of the main reasons to this.

The people behind these changes have merely started their terror. I hope YOU are not too heavily medicated to be able to see what is going on around you. The ultimate deception of mankind is near.

“By peace he shall destroy many”  (Daniel 8:25)

 

 

 

Origin of the Trinity – YHWH

Enki, Enlil & Ninhursaga

The letter “W” in the Tetragrammaton symbolises the Trinity, but not as Father, Son and Spirit. The true origin of the trinity concept can be found in the most ancient proto Sumerain scriptures, as three divine entities who descended on earth through the holy spirit of An – Enki, Enlil and Ninhursaga, two males and one female.

(The Holy Spirit of the One Creator was in the most ancient scriptures bearing the name “An“, although the Hebrews instead used the letter “Yod” to signify this most high god.)

JHVH

YH – “Behold Spirit”      WH – “Behold Trinity”

First letters YH (Yod+Heh) is depicting the spirit of God (Yod) becoming earth-bound in the letter “Vav”. Although the Hebrew sign for “Vav” is depicting only One divine entity (as in YHVH), the sign “Shin” shows us this earthbound entity as threefold (as in YHWH).

The Hebrew meaning for the letter “vav” is “nail” and the Hebrew sign for “shin” is showing three nails. The letter “W” therefore stands for three divine nails, and as such, the Trinity. The first three gods walking on earth.

Demonic nails

 

Three nails are associated with Jesus Christ and the crucifixion. The same nails are therefore also a sign for the Beast.

The movie “The Rite”, with Anthony Hopkins starring, is a good example of this, as a girl possessed by a demon vomits three large iron nails at the end of the exorcism, as the demon leaves her body.

Another example is the popular Monster brand, which if you look carefully depicts three Hebrew nails as the letter M. Also many Hollywood Monsters always give a scratching with three scars on their vicitms.

crown - Copy - Copy

 Signs of demonic power

This is something that our masters have kept as secret symbology, while at the same time they love showing it quite openly. Their symbols are everywhere just to show their power over mankind.

This is a childish game they are playing, by teaching lies to the ignorant masses while keeping truth for themselves. The result: confusion among the sheeple, and they feeling superior.

The Trinity of the Beast – “M”

If you learn to recognize the many signs representing the Trinity, you will see them everywhere, especially as logos of large global corporations, governmental authorities, and as the coat of arms of some very old nobility.

And just like the meaning of the pyramid is changing by pointing upwards or downwards, so does the meaning of the sign for Trinity. By turning the letter “W” into the letter “M”, which means the “netherworld”. By this flip, the three heavenly gods of the trinity are instead three demons of the underworld.

The Creation of Man

According to the Sumerian scriptures the Spirit of An was materialized on earth, as three divine entities. These gods then created “Man” in their image, through blending their holy genes with those (“creatures”) already living on Earth. As a “son of god” the first Man on Earth was considered a demigod.

Then they also created a servant to “Man”, who was given the name “Enkidu“, today called “Son of Man” or, “Kind of Man”, or simply “Mankind“. The Sumerian creationism has clearly been taken on by the Hebrews. They regarded themselves as sons of god, and considered “mankind” to be their slaves.

Origin of Religion

Way before even the Sumerian religion there was a pantheon of different gods over the elements. If there was a “trinity” in the days before the Sumerians, it would have been the Sun God – the “Shining One “, the “Mother of Earth” and the “Moon of darkness”.

Sun and Moon

Naturally the sun was the most high in the cold northern hemisphere and the Moon was preferred in the south, as the sun was rather destructive to the people. Good and evil, as light and darkness, has always been interwoven and part of religion.

Also the most shining stars and planets had their roles to play, which later formed the Astrology. Also the stars of Orions Belt for sure make a very oldversion of the trinity concept.

You see, all the religious scriptures are made up fantasies!

The Kish Tablets – The Source of Understanding

If you want to study Sumerian original scriptures, avoid the Akkadian and Babylonian versions. Search for “Gilgamesh epic cycle”. There are translations of the very first scriptures, the “Kish tablets“, from Oxford University:

Why Islam is coming to Europe

The concept of Religion is used by our masters to rule the world. This way they keep “bending the bones” to their will. It doesn’t matter if the name of your religion is Christianity or Islam, as these religions were created out of the same ancient scriptures and the Hebrew foundation of “world orders”.

The original Sumerian scriptures were manipulated to better fit the agenda of a certain people, by the ancestors of todays master elite. Many ancient secrets and knowledge about how to manipulate the sheeple, have been descended through bloodline. (Please watch “Ancient knowledge” and “Truth may scare you” on YouTube, to get a hint of this forbidden (hidden) knowledge)

The scriptures of both the Quran and the Bible are solely made as tools of power and make different parts of the same game. Missing parts of the Bible can be found in the Quran, and vice versa.

Failure of Christianity

Christianity has failed because it’s followers have stopped believing. The “deceiver” has played it’s part, corrupting western civilization right in time for the switch.

Time has come for Islam to conquer the western world. It is crucial to point out though, that Islam is not coming to Europe by its own means, or because the religion is any superior to Christianity. No. Islam is taking over Europe almost peacefully, since it was decided by some to open the gates. (The same people established the UN and the EU)

The game was settled long time ago. Once you realize this, you also understand that the demoralization of western societies, and the deprivation of Christianity, was intentionally caused to fulfill the end time prophecies of both Christianity and Islam.

The Quran and the End Times

There is one crucial part missing in the Book of Revelation. We are told that true Christians will be put under great pressure and persecution by “the false religion”, but the scriptures tells nothing about who will be doing this.

We find the answer in the Quran, as the Muslim Jesus descends and converts the world to Islam. All christians will be converted, and those who refuse will get killed.

(Quran: Book 041, no 6985; Vol 3, Book 43, no 656; Book 37, no 4310)

Christians and Muslims are diametrically opposed to each other. Interestingly though, both religions share a belief in Jesus Christ as savior, and in both the Quran and the Bible, the same evil doers of this world are clearly pointed out.

I’m afraid though, that the same people who created both religions will keep on ruling the world even after the “Deluge”, in their new world order.

The scary truth

Our masters follow the stars and the timeline of the Zodiac, just like they already did millenia ago. The age of Aquarius is marker of the end and a new beginning – the death and the rebirth of this world order.

Zodiac - Grå

Christianity was created for the age of Pisces, to be destroyed in the age of Aquarius. Meanwhile, Islam was set up as the opponent to Christianity, to play the role of accuser and destroyer.

WARNING: Following this trace further will lead you to some very unpleasant truth about the world you live in. Please make sure you have someone to share your findings with.