Nya Tingens Ordning – Den Nya Världsordningen

Kanske har du hört talas om det engelska begreppet “New World Order”? Eller det försvenskade begreppet “Den nya världsordningen”? Detta är ett uttryck som ofta används av främst amerikanska presidenter, som talar sig varma över den nya världens ordning.

Om du vill veta vad detta egentligen handlar om behöver du bara leta upp en bibel. Verktyget som används för att iscensätta den nya ordningen heter Förenta Nationerna.

ANON5

Hela bibeln handlar om att en ny världsordning kommer att skapas för “de rättfärdiga”, eller  “det utvalda folket”. Detta är hela andemeningen med skrifterna, från början till slut. Samma nya ordning omtalas även i Koranen och i Talmud, fast med något olika avslut.

Hur denna nya ordning ser ut, kan du studera i  Jeremia, Daniel och Uppenbarelseboken, men redan i Moseböckerna (Genesis), läggs grunden för vad som i bibelns andemening på svenska kallas “Nya Tingens Ordning”.

Nya Tidens ordning

På svenska kallas uttrycket felaktigt för de “Nya Tingens Ordning”, istället bör översättningen vara den “Nya Tidens Ordning”. Våra kristna har inte insett att Bibeln talar om våra olika tidsåldrar, och att den nya tiden gäller Vattumannens tidsålder, som nu har tagit sin början.

På flera ställen i bibeln talas det om ”tider och tidsperioder”, om ”avslutningen på tingens ordning” (fiskarnas tidsålder), och ”den kommande tingens ordning” (vattumannens tidsålder)… (Markus 10:30, Lukas 18:30, Matteus 13:39, 13:49, 24:3, 28:20 och så vidare…)

Uttrycken beskriver svunna tider och tider som komma skall. I de olika tiderna är vissa förutsagda händelser tänkta att infrias, allt i en viss ordning i enlighet med bibelns många profetior och utsagor. Jesus själv talade ofta om att skrifterna måste uppfyllas, och att saker tvunget måste ske eftersom tiden var kommen. Goda som dåliga.

Målet med skrifterna

För att skapa sig en helhetsbild av det slutliga målet och den nya världsordningen, behöver man studera både Bibeln, Talmud och Koranen. Dessa tre så skallade Abrahamitiska skrifterna hänger nämligen samman. Där den ena skriften tiger, talar en annan skrift om hur det verkligen förhåller sig.

Talmud

Efter att ha studerat vad Talmud säger om den hebreiska versionen av “de sista dagarna”, kan slutmålet för den nya ordningen sammanfattas som följer:

“Nationerna” förenas på Tempelberget för att återupprätta Sion – Guds kungarike på jorden – varifrån de kommer att döma och styra över världens länder och folk. Endast dessa “rättfärdiga”, de “utvalda” kommer enligt såväl Kristendom, som Islam och Judendom  att få leva innanför Sions murar.

De som överlevt apokalypsen utanför murarna och som erkänner dem som gud utvalda folk, kommer att få vara deras slavar. Varje “utvald” kommer att äga 700 slavar var, enligt dessa skrifter.

Bibeln

Vad som är helt avgörande i sammanhanget är förståelsen av begreppet “Nationerna”, som inte syftar till några länder, utan till Jacobs tolv söner, tillika Israels tolv stammar. Dessa utgör det så kallade “utvalda folket” som enligt skrifterna ska styra över världen. (Sagan om “De Tolv” är dock sprungen ur ren och skär astrologi, men detta hindrar uppenbarligen inte vissa människor från att likna sig själva vid gudar och gudinnor…)

Enligt Bibelns Uppenbarelsebok kommer de kristna och de utvalda att förföljas och prövas för sin tro, och många kommer att dödas under de “sista dagarna”, alltså vid “tidens ände” (vilket i sanning är slutet på fiskarnas tidsålder).

Bibeln säger dock ingenting om vilka det är som ska förfölja och döda de kristna. Den delen saknas för att folket inte ska förstå “den gudomliga planen” eftersom Herrens väga ska vara “outgrundliga”. Men i en annan skrift får vi svaret.

Koranen

Islams heliga skrift talar om att de “rättrogna muslimerna” i de sista dagarna ska förfölja alla “otrogna hundar”, det vill säga alla som inte är muslimer. Koranen säger att dessa ska omvändas till Islam och de som vägrar ska dödas.

Om detta tillåts hända, kommer vår värld att träda in i en ny mörk tidsålder, där den nya ordningen skulle innebära kristendomens upplösning och ett byte till islam.

Vilken religion som råder, eller inte råder i världen, har dock ingen betydelse för vilka som styr över mänskligheten. Samma folk som styr världen idag, har för avsikt att även styra världen i morgon. Skillnaden är att de vill styra världen för evigt, genom den nya världsordning som de just nu håller på att skapa.

Tidsåldrarna – “Gudomlig astrologi”

Tidsåldrarna i bibeln stammar från mycket ålderdomliga kalendrar. För den oinvigde och för den som är religiös kan detta vara svårt att acceptera, men alla tider och perioder som bibeln talar om härstammar astrologin. Dåtidens utvalda (dock självutvalda), hämtade ledning från stjärnorna. Nutidens utvalda har inte gjort avsteg från denna tradition.

De som en gång författade skrifterna, bibeln talmud och koranen, ville dock inte att vi (oinvigda) skulle känna till innebörden av de “tider” och “tidsperioder” som omtalas i skrifterna. Detta betraktades som hemlig och “gudomlig kunskap”, som endast de utvalda var värdiga nog att känna till:

Apostlagärningarna 1:7 – ”Det tillkommer inte er att få kännedom om de tider och tidsperioder som Fadern har lagt under sin domsrätt”.

Varför skulle människorna inte känna till detta? Svaret är enkelt. Folket skulle hela tiden leva i tron om att tidens ände var över dem, och att Guds bestraffning var nära. Om de hade varit medvetna om tiden för när olika profetior skulle infrias, och att de nya tingens ordning var att vänta först om hundratals år, så skulle folket tappa både tro och intresse för att lyda skrifterna.

Men framförallt så skulle folket inte längre lyda sina herrar, de herrar som “i evighet” anser sig ha rätt att manipulera och styra våra liv.

Jesus = Fiskarnas tidsålder

En ny tidsordning ansågs alltså träda ikraft med varje nytt härskande stjärntecken på himlavalvet. En sådan ordning motsvarade en tidsålder (tidsperiod), och varade i de flesta kulturer i cirka 2000 år. När samtliga tolv tidsåldrar har passerat, har det avverkats en “eon” och “tidens ände” har då definitivt blivit nådd. Detta inträffar just nu i våra dagar.

En ny tidsålder påbörjades med Jesus och den nya tideräkningen vid år noll, och Jesus’ “födelse” sammanträffar nämligen exakt med stjärntecknet Fiskarna och dess tidsålder. Denna ordning går just nu mot sitt slut. Enligt Vatikanen (och Mayafolket), så har denna tid redan avslutats och en ny tid börjat, nämligen Vattumannens tidsålder. Andra anser att den nya tiden inte börjar förrän omkring år 2150.  Ytterligare andra anser att den började redan på 1910-talet.

Fiskarna

För att folket inte skall koppla samman införandet av den nya världsordningen med vattumannens tidsålder, så har det skapats en stor oenighet om när fiskarnas tidsålder började, när den avslutas, eller om den ens existerar över huvud taget.

Redan kulturerna i Mesopotamien avlöste varandra utifrån dessa astrologiska tider:

  • Oxen = Anunnaki / Sumer = år 4000 – 2000
  • Väduren = Judendom / Babylon = år 2000 – 0
  • Fiskarna = Kristendom / Rom = år 0 – 2000
  • Vattumannen = Islam och/eller Satanism / Zion = år 2000 – 3000

Age of Aquarius

Vattumannens tidsålder tar alltså vid när Fiskarnas tidsålder slutar, och en ny tidsordning inleds. Det är just denna ordning som såväl bibeln och USA:s presidenter talar om, även kallad “den gudomliga planen”. De stora förändringar som du ser i världen  är satta i rullning av just denna anledning, av de som verkligen styr vår värld.

Inför Vattumannens tidsålder kommer pyramiden att vändas upp och ned, vilket symboliserar Underjorden, Mångudinnan, Kaos och förstörelse. Våra ledare tror att de måste förstöra nuvarande världsordning för att en ny ska kunna återfödas.

Sun and Moon

Astrologi

Enligt världens äldsta kalendrar så delas tiden in i perioder om årtionden, århundraden och årtusenden, i enlighet med stjärntecknens dominans över himlavalvet. Dessa kalendrar existerar världen över, från Kina till Guatemala ligger de insprängda mitt i den vilda naturen.

Vad som kan tyckas anmärkningsvärt är att många av dessa kalendrar visar på exakt samma tidsperioder, trots att de stammar från helt olika kulturer. Egentligen är detta inte så märkligt, under tusentals år har människor inte haft mycket annat att göra än att studera solen, månen och stjärnorna och deras rörelser över himlavalvet.

Det var inte något större problem att räkna ut hur många dagar det gick på ett år, och naturligtvis blev uppgifterna nästan desamma över hela jorden, med skillnaden att vissa kulturer hade solen som ledstjärna och högste gud (i norr) och andra hade månen som gudinna (i söder).

Solen är nämligen absolut nödvändig för ett drägligt liv i norr, medans samma sol snarare är destruktiv mot folk, fä och grödor i söder. Nattens drottning, mångudinnan, medförde svalka, välbehag och morgondagg till världens ökenområden.

Zodiaken – Livets Träd

Stjärnorna i vissa formationer kom att utgöra olika stjärntecknen, som sedan knöts till vissa tidsperioder, allt eftersom de tycktes flytta sig över himlavalvet. Vid en viss tid “härskade” vissa stjärntecken under den tid som de stod i zenit och framträdde som tydligast på himlavalvet.

Dessa stjärnor och formationer namngavs och dyrkades av mänskligheten som gudar. Till dessa gudar knöts eld, vind, jord, vatten, ljus och mörker, gott och ont, andeväsen och djur. Tolv av dessa kom att utgöra våra månader, som delades in i en cirkel som fick representera himlavalvet, och så var Zodiaken född.

Zodiac - Grå

De tolv tecknen i Zodiaken är det frö som givit upphov till de flesta av världens religioner. När man talar om “livets träd” är det egentligen denna Zodiak med dess tolv grenar man talar om.

Dessa tolv utgör således grunden för de tolv stammarna, de tolv apostlarna och de tolv lärjungarna. “De Tolv” av vad som helst som du kan komma på stammar från Zodiakens tecken.

Utbilda dig själv

Vill du studera ämnet så är det engelska som gäller. Men om du har kunskaper i andra språk är det oerhört lärorikt att jämföra resultaten av dina sökningar i olika språkkällor. Men gräv djupt, nöj dig inte med vad som dyker upp på Wikipedia och Google, dessa är kraftigt censurerade och manipulerade för att hålla dig undan från sanningen. Vissa ord i kombination är förbjudna sökningar på Google, men var för sig och i helt andra sammanhang får du rätt träffar.

Många är de som försöker manipulera innehållet på nätet och hindra dig från att ta del av denna typ av information. De kan dock inte radera alternativa tolkningar av fakta. Om du måste besöka Wiki för grundfakta, läs ALLTID även längre ner i artiklarna under t ex “kritik”, så växer en helt annan bild fram, en bild som med tiden kommer att öppna ditt inre öga.

The Eye

Genvägen till kunskap

Öppna ditt sinne för alternativa sanningar och börja tänka självständigt, så tas slöjan bort från dina ögon. Du måste våga ifrågasätta vedertagna sanningar, oavsett hur många det än är som skriker att det är omöjligt.

Undvik mediciner. Undvik fluor. Rena din kropp från kemikalier. Stäng av din teve, den gör dig sjuk och dum.

Är du religiös så har du en mycket lång väg att gå. Behåll din tro på Gud, för denna kraft är högst verklig, men tyvärr så hittar du inte den sanne guden i någon av alla heliga skrifter. Den sanne guden hittar du endast i ditt eget inre tempel.

Världens äldsta skrifter

Vill du studera originalskrifterna till Talmud, Bibeln och Koranen, så är det inte Hebreiska texter du ska leta efter, utan de äldsta skrifterna i världen, nämligen “Kish-tavlorna” och Gilgamesh eposet. Direktöversättningar finns från Oxford University. Undvik de manipulerade versionerna från Akkad och Babylon.

ETT VARNINGENS ORD

En inblick i den sanna verkligheten kan skrämma vem som helst. Se till att du har någon som du kan dela dina erfarenheter med.

Advertisements

Lucifer – Enki / Jesus – Enkidu

The ultimate sacrifice of God was to send his beloved son from heaven to earth, to die for the sins of mankind. This story has been told throughout the ages, in different versions and in most parts of the world. But there is an original story behind them all, the oldest story ever written – The Epics of Gilgames, of the Kish tablets – containing five amazing epics about the ancient hero king Gilgamec [pronounced ‘Gilgamesh’].

In this article I will refer to the Sumerian “Flood tablets”, the Bible, and the story of “Gilgamesh, Enkidu and the Netherworld”: http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.1.8.1.4# (Try to avoid the later Akkadian and Babylonian versions of these tablets as they are all manipulated to better fit the history of a certain people.)

The Bull - The Beast

Gilgamesh slaying the Bull/the Beast, Huwawah, together with Enkidu, his follower.

Enki is Lucifer

Enki is one of the Trinity-Gods (Enki, Enlil and Ninhursaga), who first descended on earth. He was created by An, the One creator God, and was the first-born “Son of god”. Enki disobeyed his father and was punished for having saved mankind (yes), from destruction by a great flood. Therefore Enki was sent to the “Netherworld” (the underworld), to do repentance. One day he would rise again and return to his father’s side in the heavens.

In this story, the first to have ever been written, it seems pretty much as God’s ultimate sacrifice was his once beloved angel Lucifer (as we call him today). Lucifer was created by God, and he was thereby a Son of God. He disobeyed his father and got cast down to the underworld to do repentance, to one day be released again.

In the same story we recognize this Son of God as Jesus Christ, who saved mankind and who also got sacrificed by his father. There is both good and evil – light and darkness – in both Lucifer and Jesus. At least in the original scriptures. Apparently, they are both derived from the same source. Read on.

Enkidu is Jesus

“Enkidu” is a figure of the same ancient source – the Kish Tablets and the fourth epic of “Gilgames, Enkidu and the Netherworld”. In this part of the tablets, Enkidu was created by the Trinity-Gods (not by An) in the image of Man, as a “Son of Man”.

(This is why Genesis is telling about the creation of man i “our” image, as there were three gods involved, not one.)

Enkidu was sent by his Lord to the Netherworld to find the secret behind eternal life. Enkidu sacrificed himself and died in the underworld, after having committed all sins there was, despite of the many warnings from his Lord. But he was saved and returned to his master as a ghost. He then tells his master about the “Order of the Netherworld” or, as we call it today “the neo(-ther) world order” (N.W.O.)

(Etymology of the word ‘nether’ is from old English word ‘neoϷer’ from Greek word ‘neiothen’, which means neos and neo means “new”. Farfetched? Indeed, and exactly the way They want it, so that sleepy mankind wouldn’t understand.)

It seems pretty much as if the figure Enkidu was the forerunner of Jesus Christ, as he sacrificed himself and “died for all sins”, but got resurrected in the end and returned to his Lord.

In the same story, we recognize Enkidu as Lucifer, as he was sacrificed and sent to the underworld, for having committed great sins against his lords will, but got saved and released from the underworld.

Good and evil – light and darkness – in the same being, of the same source. (Not convinced? Read on…)

Good-Evil

Jesus and Lucifer – The Morning Star

Both Lucifer and Jesus were sent from heaven to earth to be sacrificed by their same father and creator, and both returned from the underworld. The Bible tells us about the Morning star belonging to Lucifer. In the same Bible the Morning star was given to Jesus Christ.

In Isaiah 14:12, the morning star clearly refers to Lucifer, as the angel of light falling from heaven, being cast down to earth. In Rev 22:16, Jesus identifies himself as the morning star, as he was given the star by God himself, in Rev 2:28.

Jesus and Lucifer seem to have been one and the same figure, both in the original scriptures, and if you look carefully, even in the scriptures of today.

Black Pope - White Pope

Both good and evil is gathered in One entity, just like the “Black Pope” and the “White Pope” of Rome.

This is how the game is still being played, on purpose, by the few who know about the truth – the so called “enlightened ones”. This knowledge is the very foundation of their secret societies and their satanic rituals.

Now, the Morning star and the Evening star is of course one and the same planet Venus. When seen in the morning it represents the “good light” of daytime (the sun), and when seen in the evening it represents the “evil darkness” of the night (the moon).

(By the way, ENKI is an anagram for the goddess NIKE, which is the prototype for Saint NICOLAS (Santa Claus), which is sometimes used as a NICKname for the DEVIL)

(While talking brands, the evil ARIMAN hides in the name of ARMANI)

NIKE is ENKI

All religions come from the Zodiac and the Elements

If you look beyond the oldest written stories, you will find that the origin of religion is found in the sky – the Sun, the Moon and the Stars – and of course also the elements – the Earth, the Winds, the Waters and the Fire.

The twelve figures of the Zodiac are the original “Gods” of the Greek Pantheon, and also the origin of the “Twelve Tribes” of Israel, the “Twelve Apostles”, and the Twelve of anything else.

This is why religions all over the world seem to share the same concepts.

Zodiac - Grå

The Underworld

The origin of the underworld concept is very simple. Just go outside and watch the Sun moving across the sky. Then, when the Sun sets in the horizon and disappear, it has gone to the underworld – the netherworld – the world below. Same goes for the stars.

All water sources on Earth were once believed to be connected with this world below, as the seas, the rivers and the water springs all seem to reside under ground level. All water was therefore seen as an entrance to this hidden world.

This is why most gods representing the underworld are also gods over the waters. And now comes the Age of Aquarius, for the first time in an aeon, and along with it comes the Neo(-ther) World Order. It’s harvest time. Our self-nominated leaders here on earth will choose who lives and dies.

The “Divine” Plan of the Ages

An age lasts for about 2 000 years, and the age of Pisces belonged to Jesus and Christianity, just like the age of Aries the Ram belonged to Moses and Judaism. After each age comes “the end” and a new beginning.

For each new age the top of the pyramid is cut off and preserved for the coming new age. The rest are judged unworthy and undesirables, and are sentenced to “hell”. This process has already started.

Is your “Eye” open? If so, please tell others, because time is running out. The ultimate deception of mankind is near. You must understand that God is not involved in this process, only deceitful humans who want to rule the world.