Nya Tingens Ordning – Den Nya Världsordningen

Kanske har du hört talas om det engelska begreppet “New World Order”? Eller det försvenskade begreppet “Den nya världsordningen”? Detta är ett uttryck som ofta används av främst amerikanska presidenter, som talar sig varma över den nya världens ordning.

Om du vill veta vad detta egentligen handlar om behöver du bara leta upp en bibel. Verktyget som används för att iscensätta den nya ordningen heter Förenta Nationerna.

ANON5

Hela bibeln handlar om att en ny världsordning kommer att skapas för “de rättfärdiga”, eller  “det utvalda folket”. Detta är hela andemeningen med skrifterna, från början till slut. Samma nya ordning omtalas även i Koranen och i Talmud, fast med något olika avslut.

Hur denna nya ordning ser ut, kan du studera i  Jeremia, Daniel och Uppenbarelseboken, men redan i Moseböckerna (Genesis), läggs grunden för vad som i bibelns andemening på svenska kallas “Nya Tingens Ordning”.

Nya Tidens ordning

På svenska kallas uttrycket felaktigt för de “Nya Tingens Ordning”, istället bör översättningen vara den “Nya Tidens Ordning”. Våra kristna har inte insett att Bibeln talar om våra olika tidsåldrar, och att den nya tiden gäller Vattumannens tidsålder, som nu har tagit sin början.

På flera ställen i bibeln talas det om ”tider och tidsperioder”, om ”avslutningen på tingens ordning” (fiskarnas tidsålder), och ”den kommande tingens ordning” (vattumannens tidsålder)… (Markus 10:30, Lukas 18:30, Matteus 13:39, 13:49, 24:3, 28:20 och så vidare…)

Uttrycken beskriver svunna tider och tider som komma skall. I de olika tiderna är vissa förutsagda händelser tänkta att infrias, allt i en viss ordning i enlighet med bibelns många profetior och utsagor. Jesus själv talade ofta om att skrifterna måste uppfyllas, och att saker tvunget måste ske eftersom tiden var kommen. Goda som dåliga.

Målet med skrifterna

För att skapa sig en helhetsbild av det slutliga målet och den nya världsordningen, behöver man studera både Bibeln, Talmud och Koranen. Dessa tre så skallade Abrahamitiska skrifterna hänger nämligen samman. Där den ena skriften tiger, talar en annan skrift om hur det verkligen förhåller sig.

Talmud

Efter att ha studerat vad Talmud säger om den hebreiska versionen av “de sista dagarna”, kan slutmålet för den nya ordningen sammanfattas som följer:

“Nationerna” förenas på Tempelberget för att återupprätta Sion – Guds kungarike på jorden – varifrån de kommer att döma och styra över världens länder och folk. Endast dessa “rättfärdiga”, de “utvalda” kommer enligt såväl Kristendom, som Islam och Judendom  att få leva innanför Sions murar.

De som överlevt apokalypsen utanför murarna och som erkänner dem som gud utvalda folk, kommer att få vara deras slavar. Varje “utvald” kommer att äga 700 slavar var, enligt dessa skrifter.

Bibeln

Vad som är helt avgörande i sammanhanget är förståelsen av begreppet “Nationerna”, som inte syftar till några länder, utan till Jacobs tolv söner, tillika Israels tolv stammar. Dessa utgör det så kallade “utvalda folket” som enligt skrifterna ska styra över världen. (Sagan om “De Tolv” är dock sprungen ur ren och skär astrologi, men detta hindrar uppenbarligen inte vissa människor från att likna sig själva vid gudar och gudinnor…)

Enligt Bibelns Uppenbarelsebok kommer de kristna och de utvalda att förföljas och prövas för sin tro, och många kommer att dödas under de “sista dagarna”, alltså vid “tidens ände” (vilket i sanning är slutet på fiskarnas tidsålder).

Bibeln säger dock ingenting om vilka det är som ska förfölja och döda de kristna. Den delen saknas för att folket inte ska förstå “den gudomliga planen” eftersom Herrens väga ska vara “outgrundliga”. Men i en annan skrift får vi svaret.

Koranen

Islams heliga skrift talar om att de “rättrogna muslimerna” i de sista dagarna ska förfölja alla “otrogna hundar”, det vill säga alla som inte är muslimer. Koranen säger att dessa ska omvändas till Islam och de som vägrar ska dödas.

Om detta tillåts hända, kommer vår värld att träda in i en ny mörk tidsålder, där den nya ordningen skulle innebära kristendomens upplösning och ett byte till islam.

Vilken religion som råder, eller inte råder i världen, har dock ingen betydelse för vilka som styr över mänskligheten. Samma folk som styr världen idag, har för avsikt att även styra världen i morgon. Skillnaden är att de vill styra världen för evigt, genom den nya världsordning som de just nu håller på att skapa.

Tidsåldrarna – “Gudomlig astrologi”

Tidsåldrarna i bibeln stammar från mycket ålderdomliga kalendrar. För den oinvigde och för den som är religiös kan detta vara svårt att acceptera, men alla tider och perioder som bibeln talar om härstammar astrologin. Dåtidens utvalda (dock självutvalda), hämtade ledning från stjärnorna. Nutidens utvalda har inte gjort avsteg från denna tradition.

De som en gång författade skrifterna, bibeln talmud och koranen, ville dock inte att vi (oinvigda) skulle känna till innebörden av de “tider” och “tidsperioder” som omtalas i skrifterna. Detta betraktades som hemlig och “gudomlig kunskap”, som endast de utvalda var värdiga nog att känna till:

Apostlagärningarna 1:7 – ”Det tillkommer inte er att få kännedom om de tider och tidsperioder som Fadern har lagt under sin domsrätt”.

Varför skulle människorna inte känna till detta? Svaret är enkelt. Folket skulle hela tiden leva i tron om att tidens ände var över dem, och att Guds bestraffning var nära. Om de hade varit medvetna om tiden för när olika profetior skulle infrias, och att de nya tingens ordning var att vänta först om hundratals år, så skulle folket tappa både tro och intresse för att lyda skrifterna.

Men framförallt så skulle folket inte längre lyda sina herrar, de herrar som “i evighet” anser sig ha rätt att manipulera och styra våra liv.

Jesus = Fiskarnas tidsålder

En ny tidsordning ansågs alltså träda ikraft med varje nytt härskande stjärntecken på himlavalvet. En sådan ordning motsvarade en tidsålder (tidsperiod), och varade i de flesta kulturer i cirka 2000 år. När samtliga tolv tidsåldrar har passerat, har det avverkats en “eon” och “tidens ände” har då definitivt blivit nådd. Detta inträffar just nu i våra dagar.

En ny tidsålder påbörjades med Jesus och den nya tideräkningen vid år noll, och Jesus’ “födelse” sammanträffar nämligen exakt med stjärntecknet Fiskarna och dess tidsålder. Denna ordning går just nu mot sitt slut. Enligt Vatikanen (och Mayafolket), så har denna tid redan avslutats och en ny tid börjat, nämligen Vattumannens tidsålder. Andra anser att den nya tiden inte börjar förrän omkring år 2150.  Ytterligare andra anser att den började redan på 1910-talet.

Fiskarna

För att folket inte skall koppla samman införandet av den nya världsordningen med vattumannens tidsålder, så har det skapats en stor oenighet om när fiskarnas tidsålder började, när den avslutas, eller om den ens existerar över huvud taget.

Redan kulturerna i Mesopotamien avlöste varandra utifrån dessa astrologiska tider:

  • Oxen = Anunnaki / Sumer = år 4000 – 2000
  • Väduren = Judendom / Babylon = år 2000 – 0
  • Fiskarna = Kristendom / Rom = år 0 – 2000
  • Vattumannen = Islam och/eller Satanism / Zion = år 2000 – 3000

Age of Aquarius

Vattumannens tidsålder tar alltså vid när Fiskarnas tidsålder slutar, och en ny tidsordning inleds. Det är just denna ordning som såväl bibeln och USA:s presidenter talar om, även kallad “den gudomliga planen”. De stora förändringar som du ser i världen  är satta i rullning av just denna anledning, av de som verkligen styr vår värld.

Inför Vattumannens tidsålder kommer pyramiden att vändas upp och ned, vilket symboliserar Underjorden, Mångudinnan, Kaos och förstörelse. Våra ledare tror att de måste förstöra nuvarande världsordning för att en ny ska kunna återfödas.

Sun and Moon

Astrologi

Enligt världens äldsta kalendrar så delas tiden in i perioder om årtionden, århundraden och årtusenden, i enlighet med stjärntecknens dominans över himlavalvet. Dessa kalendrar existerar världen över, från Kina till Guatemala ligger de insprängda mitt i den vilda naturen.

Vad som kan tyckas anmärkningsvärt är att många av dessa kalendrar visar på exakt samma tidsperioder, trots att de stammar från helt olika kulturer. Egentligen är detta inte så märkligt, under tusentals år har människor inte haft mycket annat att göra än att studera solen, månen och stjärnorna och deras rörelser över himlavalvet.

Det var inte något större problem att räkna ut hur många dagar det gick på ett år, och naturligtvis blev uppgifterna nästan desamma över hela jorden, med skillnaden att vissa kulturer hade solen som ledstjärna och högste gud (i norr) och andra hade månen som gudinna (i söder).

Solen är nämligen absolut nödvändig för ett drägligt liv i norr, medans samma sol snarare är destruktiv mot folk, fä och grödor i söder. Nattens drottning, mångudinnan, medförde svalka, välbehag och morgondagg till världens ökenområden.

Zodiaken – Livets Träd

Stjärnorna i vissa formationer kom att utgöra olika stjärntecknen, som sedan knöts till vissa tidsperioder, allt eftersom de tycktes flytta sig över himlavalvet. Vid en viss tid “härskade” vissa stjärntecken under den tid som de stod i zenit och framträdde som tydligast på himlavalvet.

Dessa stjärnor och formationer namngavs och dyrkades av mänskligheten som gudar. Till dessa gudar knöts eld, vind, jord, vatten, ljus och mörker, gott och ont, andeväsen och djur. Tolv av dessa kom att utgöra våra månader, som delades in i en cirkel som fick representera himlavalvet, och så var Zodiaken född.

Zodiac - Grå

De tolv tecknen i Zodiaken är det frö som givit upphov till de flesta av världens religioner. När man talar om “livets träd” är det egentligen denna Zodiak med dess tolv grenar man talar om.

Dessa tolv utgör således grunden för de tolv stammarna, de tolv apostlarna och de tolv lärjungarna. “De Tolv” av vad som helst som du kan komma på stammar från Zodiakens tecken.

Utbilda dig själv

Vill du studera ämnet så är det engelska som gäller. Men om du har kunskaper i andra språk är det oerhört lärorikt att jämföra resultaten av dina sökningar i olika språkkällor. Men gräv djupt, nöj dig inte med vad som dyker upp på Wikipedia och Google, dessa är kraftigt censurerade och manipulerade för att hålla dig undan från sanningen. Vissa ord i kombination är förbjudna sökningar på Google, men var för sig och i helt andra sammanhang får du rätt träffar.

Många är de som försöker manipulera innehållet på nätet och hindra dig från att ta del av denna typ av information. De kan dock inte radera alternativa tolkningar av fakta. Om du måste besöka Wiki för grundfakta, läs ALLTID även längre ner i artiklarna under t ex “kritik”, så växer en helt annan bild fram, en bild som med tiden kommer att öppna ditt inre öga.

The Eye

Genvägen till kunskap

Öppna ditt sinne för alternativa sanningar och börja tänka självständigt, så tas slöjan bort från dina ögon. Du måste våga ifrågasätta vedertagna sanningar, oavsett hur många det än är som skriker att det är omöjligt.

Undvik mediciner. Undvik fluor. Rena din kropp från kemikalier. Stäng av din teve, den gör dig sjuk och dum.

Är du religiös så har du en mycket lång väg att gå. Behåll din tro på Gud, för denna kraft är högst verklig, men tyvärr så hittar du inte den sanne guden i någon av alla heliga skrifter. Den sanne guden hittar du endast i ditt eget inre tempel.

Världens äldsta skrifter

Vill du studera originalskrifterna till Talmud, Bibeln och Koranen, så är det inte Hebreiska texter du ska leta efter, utan de äldsta skrifterna i världen, nämligen “Kish-tavlorna” och Gilgamesh eposet. Direktöversättningar finns från Oxford University. Undvik de manipulerade versionerna från Akkad och Babylon.

ETT VARNINGENS ORD

En inblick i den sanna verkligheten kan skrämma vem som helst. Se till att du har någon som du kan dela dina erfarenheter med.

Advertisements

Origin of Tetragrammaton – Huwawa

The origin of “Gods name” YHWH is found in the worlds most ancient writings – the Sumerian Epics of Gilgamesh. In one of the five epics the hero-king Gilgamesh travels to God’s Mountain to slay the Beast. The name of the Beast in original Sumerian is “Huwawa” (not Humbaba)

Huwawa

Huwawa – The Beast – The Age of The Taurus

“Gilgamesh and Huwawa” – the Oxford translation of the most ancient version of the Kish tablets: http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.1.8.1.5#

In this article I will show you how to pronounce the so-called “Gods name” YHWH, what it means and where it originally came from.

Y = YAH / YOH / YEH = GUDEA

Hebrew letter Yod is derived from the ancient God named Gudea. (Gods name is well transliterated in Swedish language as “Gud”)

The letter G later became letter J, wich is the same as I, wich finally became the letter Y.

Gud/God = Jud/Jod = Iud/Iod = Yud/Yod

Gudea = Judea = Iudea = Yudea

HWH = HUWAWA = THE BEAST HAWWÂH

H+W+H  =  HU+WAW+A  [hu:aoa’]   (Same as HAWWÂH /AVA/AVE/EVA/EVE)

The single “V” was originally pronounced as [vav] and the double letter of “W” is pronounced as [:uao], as in “WOW”.

The letter “H” placed at the end of a word is adding a short [a:] to the letter “Vav”. The letter “H” placed at the beginning of a word though, is pronounced as such .

Hebrew pronunciation: YA – HUWAH

Ancient pronunciation: YE-HUWAWA

Disturbing is it? Yes, to those that have the slightest interest in religion, this is very disturbing indeed, as it shows that the Hebrew God YHWH is not the most high creator of universe, but quite the opposite, The Beast. Not as the beast alone though, but in union with God, as the allegory of “Adam and Eve” or rather, as the “Beauty and the Beast”.

The Beast is simply the female figure Eve, which might be even more disturbing to many. However, the fact that Eve represents the Beast is not a secret, it’s acknowledged by all Abrahamic religions, although, today mostly by Islam. The Abrahamic religions contain not so many female figures, other than whores. (This word, by the way, comes from Nin – hur – saga.)

Huwawa – The Moon Goddess Ninhursaga

Ninhursaga was the origin of the beastly figure Huwawa, who later was called Hawwah, and finally, Ava/Eve. In the oldest Sumerian religion, Ninhursaga was one of the three divine entities (The Trinity), who descended on Earth through the almighty God “An”.

Ninhursaga was called by many names: Nintu, Mami, Inanna, “Mother of all the living” and “The great mother goddess”. But she was also called “The lady (mistress) of the mountain”. She actually lived on “God’s mountain”, and so did the figure “Huwawa”. Now again, God’s mountain is precisely where Gilgamesh travelled to slay the Beast.

Ninhursaga

Ninhursaga / Inanna / Mami – daughter of heavenly An.

YEWA is the combination of “Yod and Ewa”, and thus the modern “right” way of pronouncing the Tetragrammaton. Variations  of spelling are YAWE, or YAWA, and considering the original letter for Y is actually G, “gods name” would spell GEWA.

Beauty and the Beast – The Forbidden Fruit

Gods firstborn son, Enki, was once cursed by Ninhursaga for having eaten “forbidden plants” in her garden. Now, Enki is of course the forerunner of Adam in this story. The forbidden fruit however, is of another kind, of flesh and bone.

According to Abrahamic religions, and the Sumerian belief, the gods found the daughters of men beautiful, and they had sex with them (or raped them), and thereby the “Son of Man” was born, as a demigod. This is the origin of the “forbidden fruit” concept, not something you eat.

The extremely popular Hollywood scenario of a beautiful woman loving a beast, would that be the original story predating even Adam and Eve? And who would then be the true Beast and who would be the Beauty?

Beauty or Beast

The Beast is also Taurus – The Bull

In another version, on the same Kish Tablets, Gilgamesh is killing “The Bull of Heaven”. It is most likely that Huwawa and this Bull is the same mythological figure, namely the astrological star sign of Taurus.
The age of Taurus was between 4320 BC and 2160 BC, precisely the same period as the Sumerian culture. By killing the Bull, Gilgamesh put an end to the age of  Taurus, and welcomed the age of Aries the Ram (the age of Judah)

The Bull - The Beast

Gilgamesh killing The Beast, the Bull of Heaven, and marking the end of time and the beginning of a new world order, the age of Aries the Ram.

During the age of Aries the scriptures of the Sumerian religion were manipulated to better fit the people of the new world, who took this ancient religion as their very own. They put themselves as gods chosen people to rule over others. Still today people actually believe this to be true, and the game is working well for the self-chosen ones.

God has no name

The Tetragrammaton was never supposed to be pronounced, as it is not a name, neither is it a word. These four letters were originally derived from proto-Sumerian signs, showing the creation of man, as a celebration of The Creator.

The Most High force of the Universe is everything and everywhere, no name in this world would be worthy enough, yet, you can call “him” by whatever name you like. The spirit of God is to be felt within yourself, inside your own bodily temple.

The Name Game of Man and Son of Man

The Birth of Man – In the Origin of Creationism

The Sumerian creation story is found in the worlds most ancient writings – the Kish Tablets and the Epics of Gilgamesh. If we compare these scriptures with the foundational scriptures of Judaism, Christianity and Islam, this is what we get:

The spirit of “An” (God) – the most high creator of universe – came into existence on Earth as three divine entities (the Trinity) named Enki, Enlil and Ninhursaga. The three gods became tired of doing hard labour, so they created “Man” to do it for them.

(This is why the biblical Genesis is telling about the creation of “mankind in our image”, because there was a trinity of gods involved, not one)

Man is Son of God – Mankind is Son of Man

As Man was created by the gods he was called a “Son of God”. But the gods also created a follower to Man, who was called “Son of Man”. This “man-child” was not created as an equal.

The Gods found Mans behavior to be harsh and rude, so they decided to give him a follower – a servant slave – whom they created out of a being they found in the wild lands (thus, already existing on Earth before they descended).

Gilgamesh the Man – Enkidu the Son

The gods created Gilgamesh in their own image and his follower was created looking just like Gilgamesh, but with one exception, he was weaker. This creature was named Enkidu, after one of the trinity gods Enki.

Enkidu was so much like Gilgamesh they became suspicious and wanted to kill one another. In their fight though, Enkidu noticed that Gilgamesh was stronger than him, so he surrendered to his will, to follow and obey his master in everything.

(The meaning of the word mankind is “manchild”, or simply, “kind of man”. Genesis is telling about the creation of “mankind” and not the creation of Man. Parts of the Bible, and also the Quran, were deliberately left out from start.)

Fiction as Truth

Of course, this story of the creation is an invention by self nominated kings of the ancient world. They wanted their people to see them as gods, and their rulership to be regarded as given by divine authority.

By some people though, this story has been chosen as their religion. This gives them the power to rule over whomever they convince to belie they are “the chosen ones”. Some of them even believe it for themselves, and after thousands of years of self indoctrination, who could blame them?

People are loosing their belief in religion, but whatever their perception of reality will be like in the future, this ancient system of man vs mankind will persist, as long as people are not seeing the true story behind it all.

They are fooling you, and they laugh at you for your ignorance.

Man vs Mankind – A game of words

One small step for man, one giant leap for mankind. Can you now see the irony in this message?

By some people, the son of man is still regarded as a slave and servant to the son of god, or in other words, the self nominated “real men” are ruling over mankind, and they actually believe they have a divine and god-given right to do so.

(Thereof todays family names ending with “-man“, as in Bergman, Fredman or Hellman. The “-man” part in these names represents the superior being of Gods first creation on Earth. And the names ending with “-son“, as in Johnson, Peterson, or Larson, from their point of view, represent the lesser beings of Gods creation on Earth – slaves to the superior men – themselves)

In Hollywood

The ruling men of this world love to play games with mankind. This is especially common in Hollywood. Sometimes they show their “appreciation” towards their servants by giving them names. Although, sometimes the chosen stars already bear names that are irresistable to the rulers.

Every name bears a specific meaning. You always have an officially accepted version of this meaning, then you have one or several “secret” meanings, hidden in mythology, numerology and symbology. The true meaning of a word or a name can only be found by tracing it back to the roots of its origin, by using etymology.

Examples:  (obvious ones)

Kidman

The name tells us we are dealing with a son of god, by the ending of “-man”, but it’s a trick, because the first part “Kid-” tells us about a “man-child” and thus a servant to Man. The name Nicole comes from goddess Nike, which is an anagram for the trinity god Enki (who gave name to Enkidu, the first son of man).

DeGeneres

In Spanish, De Generes would mean “of the people” and thus, son of man. The meaning of the word “degeneration”, by the way, is to fall below a normal desirable level in physical, mental or moral qualities. The name Ellen is an anagram for Enlel/Enlil, one of the trinity gods, who brought the flood upon the world to drown the people.

Funny names indeed. Check these names on their Wiki, and you will find something else, of course.

Are you waking up from your slumber? Do you see? If so, please tell others, because time is running out and the ultimate deception of mankind is near.

What is The New World Order?

I will now show you the origin of the New World Order concept.

The most ancient writings of the world are the Sumerian Kish tablets, and the Epics of Gilgamesh, which dates to between 3000 and 2600 BC. These texts are the very foundation of many world religions, and especially the Abrahamic ones of Judaism, Christianity and Islam. But these writings also reveal many “modern” concepts of today, which are being used by the masters of this world, as some kind of “secret knowledge”.

http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=c.1.8.1*#

The original translations of the Kish Tablets, and other Proto Sumerian tablets, are hard to find online. What you may find, are many later Akkadian and Babylonian versions, which are not to be considered as original Sumerian. The reason for this is that there are some people who do not want you to read them. Why? Because it would destroy their manipulated religions and hidden agendas, if their sheeple would ever discover the truth.

Kish

The origin of the “New World Order”

In the Epics of Gilgamesh [originally Gilgames and pronounced Bilgamesh], there is a story called “Enkidu and the Order of the Netherworld“. In this story, Enkidu describes the “Order of The Netherworld” to his master Gilgamesh, after having sacrificed himself and been resurrected as a spirit. You can read about this in my other posts, showing that Enkidu is the forerunner of many Messianic figures through the ages.

(The Netherworld is simply the Underworld – the place where the dead are being held.)

The etymology of the word “nether” is “below” or “under“, but it can also be referred  to as the word “new” (nether-neother-neo), which is the one that has been chosen by our self nominated masters, for the expression of The New World Order. This is simply a word game of theirs, as they love to play with the ignorant masses. But the real significance of this order, is the order of the Underworld.

What does it mean?

With the NWO, the master elite of today want to establish a global government, with one global judicial system, and one global court of law (they will put themselves as our judges). They also want to create a one world economy, a new global language, and one global system of education. (Their own culture though, will remain as distinct and valuable).

This world order also consists of blending all humans into one single race, except for themselves, who will thereby make the only “pure-blooded” – the righteous ones – to rule over all others, as self nominated judges over the world population – that is, the ones who remain after the great depopulation or, “Deluge”.

Besides this, there are three possible interpretations to what the order of the netherworld of today is actually about:

1. The Zionist Order

In the apocalyptic scriptures of both the Torah, the Quran, and the Christian Bible, the end time days are described, with some differences, but for all of them the return of the righteous ones – “The Nations” – (descendants of the sons of Jacob) to Jerusalem  is crucial for the New World Order to be established, and for “the nations” to be able to rule the world from Zion.

2. The Netherworld Order

This is the order of the Underworld, which basically means the order of death and destruction, which would have to take place before the new age – the age of Aquarius – could begin. This order of chaos can also be found within all three versions of the end time scriptures.

The end time is not the end of the world, but the end of the age of Pisces, which historically speaking, is also supposed to be the end of Christianity. (As you may know, the age of Pisces begun the same day as “Jesus was born”).

3. The Order of the Moon goddess

Briefly speaking, the upright pyramid will now be flipped over to point downwards. The order of the masculine “Sun God” of the northern hemisphere will be switched to the feminine “Moon Goddess” of the south. (“Inanna” – the Sumerian Goddess of the night, warfare and destruction – the same as “Isis“).

This shift would be from Christianity to Islam and Judaism, which both are originally based on the worship of the Moon Goddess. And yes, we can clearly see this coming, as we speak, along with a shift to large-scale feminism, which is also clearly the case.

Pyramider

Since a very long time, this is a power game of Abrahamic realms, but our leaders are indeed trying to pull this off on a world scale, so that One World could finally be ruled upon, by peace or by force, from the temple mount of Zion. (Please read my article about the United Nations)

It may sound like a good idea to some, but never forget that these people have the strongest intention to rule upon us all, and that your life will be nothing.

Age of Aquarius – A new day dawning

As you may see, the three interpretations mentioned above, could very well be interwoven as parts of the same agenda – a New World Order.

With the end of the age of Pisces, we have now passed through all twelve ages of the zodiac. An Eon of time has thereby passed, and for the first time in history, man would experience the real “end of times”, and a new beginning is for sure taking place.

Chaos and destruction

Along with each new age, chaos and destruction have been brought upon humanity, as there was a destruction of the Egyptian society, aswell as of the Babylonian society, and the destruction of Rome. Now the time has come to the destruction of Christianity and the western civilization.

This time we will see the ultimate deception of mankind, as billions of people will have to die.

Depopulation

How will they do it? Long story short, they will put great pressure on us all, in many ways. Those who cannot take it and adapt to their great changes will be judged as unworthy and undesirable. Besides this, you will find their poison wherever you look for it, in the food that you eat, in the air your breathe and in your drinking water. (Search for Fluoride, Mercury and Chemtrails, to start with.)

Psychological warfare

There’s a psychological warfare going on for your mind, to manipulate your perception of reality. Stop watching TV and Hollywood productions. If you still believe the mainstream media, you are still not awake. If you wake up you will have a nervous reaction. If this happens, please stay calm and avoid all kinds of drugs, whatever they may be telling you to the contrary.

The Eye

The Bible will be unlocked

There are many misconceptions within the Bible. Large parts have deliberately been left out, not to reveal the true purpose of the scriptures. However, the hidden material and the intended interpretation is now being presented to us. It has already begun. Those who dare question the holy scriptures, and to seek the truth, will find that humanity have been greatly misled since thousands of years.

The main fraudulent issue is about the right to inherit Gods kingdom. It was never intended for the masses to become “righteous”, or even to have a chance to “inherit Gods Kingdom”. People of the masses will not be living in the coming “Paradise” of Jerusalem.

The only righteous ones are still, and always have been, the so-called sons of Jacob and their descendants. After all, They once wrote this for Themselves in the first place, since the days of Babylon. (Not Mesopotamia)

With the new age of Aquarius, a new order is being put in place in this world. In the Epics of Gilgamesh, we have all the information we need to discover the direction in which our masters are heading. The first writings of human history is the ultimate source of understanding. But you must also understand the true messages of the “holy” scriptures, to get the whole picture.

Please educate yourself and spread the truth, because time is running out.

Herren Gilgamesh

Det pågår stora förändringar i världen, på en skala som mänskligheten aldrig tidigare skådat. Den som söker en förklaring hittar ofta fram till ett antal olika konspirationer, men de grundläggande orsakerna finner man endast i mycket gamla sedvänjor. Endast genom våra allra äldsta skrifter kan man nå ett tillstånd av upplysning om vad som komma skall.

Gilgamesh eposet

Världens äldsta skrift – The Epics of Gilgames – är självaste originalet till otaliga religiösa skrifter och hjältesagor genom historien, författad omkring 2 600 f.k.

http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=c.1.8.1*#

En direktöversättning av Kish-tavlorna från Sumeriska till Engelska, från Oxford University. Undvik att läsa senare versioner från Akkad och Babylon. Originalskrifterna förvanskades nämligen genast.

Lertavlorna handlar om hjälten och guda-konungen Gilgames [‘gilgamesh’] i dennes jakt på hemligheten bakom evigt liv. I fem berättelser skildras bl a hur han reser till Gudarnas berg och dödar odjuret Huwawa [‘hovava’], hur han avlivar sin egen befolkning när de var “fulla av synd” (de ville inte lyda hans lagar), och han visar oss till och med “The Order of the Netherworld”, som är begynnelsen till begreppet The New World Order – Den Nya Världsorningen.

The New World Order

Den nya världsordningen eller, “De Nya Tingens Ordning” som det kallas i Bibeln, handlar om den värld som håller på att skapas för de flesta av oss, just i dessa tider. NWO är en ordlek från våra styrande, som älskar att driva med mänskligheten.

Etymologi av ordet nether: [nether – neother – neo – new]. Samtidigt så betyder ordet “neother” även “below” (under). Uttrycket Netherworld betyder i den bemärkelsen inget annat än Underjorden.

purgatory_2

Vad vi har att vänta

De kallar världsordningen för “neo” world order, men syftar egentligen på inget annat än ordets ursprungliga betydelse, som förstås är Netherworld Order – Underjordens Ordning.

Vad våra (själv-) utvalda ledare menar med den nya världsordningen är att allt som tidigare gällt nu ställs på sitt huvud – ett paradigmskifte – pyramiden ska vändas upp och ned.

Pyramider

Det finns mycket att säga om vad som avses med denna nya “nedre ordning”. Att överbefolkningen kommer att förpassas till dödsriket är min fulla övertygelse, men det finns två ytterligare aspekter:

1) Avfolkning – att förpassa en stor del av jordens överbefolkning till Dödsriket. (Ledtrådar: chemtrails, kvicksilver, fluorid, vaccin, medicin)

2) Mångudinnan – den nedre delen av världen som sedan urminnes tider haft månen som “ledstjärna” och symbol för sin religion, kommer att dominera världen i stället för den övre delen, som har sedan urminnes tider haft solen som ledstjärna och symbol. (Islam och Judendom grundades på tidigare religioner som dyrkade mångudinnan)

3) Feminismen – Pyramiden, Obelisken och den uppåtriktade triangeln är symboler för den patriarkaliska makten. Omvänt symboliserar den nedåtriktade triangeln kvinnan och det matriarkaliska. Norr och Söder- Upp och Ner – Solen och Månen – Man och Kvinna.

Intressant nog så sammanfaller alla tre med varandra och kan genomföras under samma form av världsordning. Månen representerar natten, mörkret och döden, men samtidigt även moder jord, det kvinnliga och mångudinnan Inanna/Isis/Selene.

Gudamänniskor och Människosöner

Gilgamesh har i berättelsen en följeslagare vid namn Enkidu. Han fick sitt namn efter guden Enki – den förste sonen till den allsmäktige guden An. Enkidu har en central roll i eposet som den förste “människosonen” (Son of Man). Han skapades av gudarna som följeslagare och slav till “gudasonen” Gilgamesh (Son of God).

I somliga religiösa skrifter kommer detta till uttryck i relationen mellan Man vs Goy. Enligt de judiska lärorna så skapade gudarna människan (Gilgamesh) till sin egen avbild. Sedan skapades “gentiles” (goyim) som slavar till människan, till människans avbild .

Sumerernas religion tillkom dock 2000-3000 år före Judendomen. En viss folkgrupp tog således Sumerernas berättelser till sin egen religion, utsåg sig själva till Guds utvalda folk och kallade andra människor för sina slavar.

Det (själv-) utvalda folket

Detta folk har alltsedan Babylons dagar manipulerat den ursprungliga sumeriska religionen till något helt annat. De har författat religiösa skrifter som verktyg för att styra över andra folk. I dessa skrifter har man infogat profetior som man just nu försöker att infria. Om de lyckas, så får vi en helt ny världsordning, där vi alla kommer att styras från ett enda land och en enda stad, av en regering med absolut makt över världens länder och folk.

De herrar och damer som styr vår planet stödjer allt vad de gör på gamla läror.

Vad värre är, så anser dessa människor att de är satta på jorden för att agera så väl skapare, som förstörare av både liv och materia. Detta faktum blir uppenbart för den som tar sig tid att läsa Gilgamesh eposet, och sedan jämför skrifterna med Bibeln, Koranen och Talmud, som alla är sprungna ur sagorna om Gilgamesh från Sumer.

zionist-pyramid

Lucifer – Enki / Jesus – Enkidu

The ultimate sacrifice of God was to send his beloved son from heaven to earth, to die for the sins of mankind. This story has been told throughout the ages, in different versions and in most parts of the world. But there is an original story behind them all, the oldest story ever written – The Epics of Gilgamesh, of the Kish tablets – containing five amazing epics about the ancient hero king Gilgamec, pronounced [‘gilgamesh’].

In this article I will refer to the Sumerian Flood tablets, the Bible, and the story of Gilgamesh, Enkidu and the Netherworld: http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.1.8.1.4# (Try to avoid the later Akkadian and Babylonian versions of these tablets, as they are all manipulated to better fit the history of a certain people.)

The Bull - The Beast

Gilgamesh slaying the Bull/the Beast, Huwawah, together with Enkidu, his follower.

Enki is Lucifer

Enki is one of the Trinity-Gods (Enki, Enlil and Ninhursaga), who first descended on earth. He was created by An, the One creator God, and was the first-born “Son of god”. Enki disobeyed his father and was punished for having saved mankind (yes), from destruction by a great flood. Therefore Enki was sent to the “Netherworld” (the underworld), to do repentance. One day he would rise again and return to his father’s side in the heavens.

In this story, the first to have ever been written, it seems pretty much as God’s ultimate sacrifice was his once beloved angel Lucifer (as we call him today). Lucifer was created by God, and he was thereby a Son of God. He disobeyed his father and got cast down to the underworld to do repentance, to one day be released again.

In the same story we recognize this Son of God as Jesus Christ, who saved mankind and who also got sacrificed by his father. There is both good and evil – light and darkness – in both Lucifer and Jesus. At least in the original scriptures. Apparently, they are both derived from the same source. Read on.

Enkidu is Jesus

“Enkidu” is a figure of the same ancient source – the Kish Tablets and the fourth epic of “Gilgames, Enkidu and the Netherworld”. In this part of the tablets, Enkidu was created by the Trinity-Gods (not by An) in the image of Man, as a “Son of Man”.

(This is why Genesis is telling about the creation of man i “our” image, as there were three gods involved, not one.)

Enkidu was sent by his Lord to the Netherworld to find the secret behind eternal life. Enkidu sacrificed himself and died in the underworld, after having committed all sins there was, despite of the many warnings from his Lord. But he was saved and returned to his master as a ghost. He then tells his master about the “Order of the Netherworld” or, as we call it today “the neo(-ther) world order” (N.W.O.)

(Etymology of the word ‘nether’ is from old English word ‘neoϷer’ from Greek word ‘neiothen’, which means neos and neo means “new”. Farfetched? Indeed, and exactly the way They want it, so that sleepy mankind wouldn’t understand.)

It seems pretty much as if the figure Enkidu was the forerunner of Jesus Christ, as he sacrificed himself and “died for all sins”, but got resurrected in the end and returned to his Lord.

In the same story, we recognize Enkidu as Lucifer, as he was sacrificed and sent to the underworld, for having committed great sins against his lords will, but got saved and released from the underworld.

Good and evil – light and darkness – in the same being, of the same source. (Not convinced? Read on…)

Good-Evil

Jesus and Lucifer – The Morning Star

Both Lucifer and Jesus were sent from heaven to earth to be sacrificed by their same father and creator, and both returned from the underworld. The Bible tells us about the Morning star belonging to Lucifer. In the same Bible the Morning star was given to Jesus Christ.

In Isaiah 14:12, the morning star clearly refers to Lucifer, as the angel of light falling from heaven, being cast down to earth. In Rev 22:16, Jesus identifies himself as the morning star, as he was given the star by God himself, in Rev 2:28.

Jesus and Lucifer seem to have been one and the same figure, both in the original scriptures, and if you look carefully, even in the scriptures of today.

Black Pope - White Pope

Both good and evil is gathered in One entity, just like the “Black Pope” and the “White Pope” of Rome.

This is how the game is still being played, on purpose, by the few who know about the truth – the so called “enlightened ones”. This knowledge is the very foundation of their secret societies and their satanic rituals.

Now, the Morning star and the Evening star is of course one and the same planet Venus. When seen in the morning it represents the “good light” of daytime (the sun), and when seen in the evening it represents the “evil darkness” of the night (the moon).

(By the way, ENKI is an anagram for the goddess NIKE, which is the prototype for Saint NICOLAS (Santa Claus), which is sometimes used as a NICKname for the DEVIL)

(While talking brands, the evil ARIMAN hides in the name of ARMANI)

NIKE is ENKI

All religions come from the Zodiac and the Elements

If you look beyond the oldest written stories, you will find that the origin of religion is found in the sky – the Sun, the Moon and the Stars – and of course also the elements – the Earth, the Wind, the Water and the Fire.

The twelve figures of the Zodiac are the original “Gods” of the Greek Pantheon, and also the origin of the “Twelve Tribes” of Israel, the “Twelve Apostles”, and the Twelve of anything else.

This is why religions all over the world seem to share the same concepts.

Zodiac - Grå

The Underworld

The origin of the underworld concept is very simple. Just go outside and watch the Sun moving across the sky. Then, when the Sun sets in the horizon and disappears, it has gone to the underworld – the netherworld – the world below. Same goes for the stars.

All water sources on Earth were once believed to be connected with this world below, as the seas, the rivers and the water springs all seem to reside under ground level. All water was therefore seen as an entrance to this hidden world.

This is why most gods representing the underworld are also gods over the waters. And now comes the Age of Aquarius, for the first time in an aeon, and along with it comes the Neo(-ther) World Order. It’s harvest time. Our self-nominated leaders here on earth will choose who lives and dies.

The “Divine” Plan of the Ages

An age lasts for about 2 000 years, and the age of Pisces belonged to Jesus and Christianity, just like the age of Aries the Ram belonged to Moses and Judaism. After each age comes “the end” and a new beginning.

For each new age the top of the pyramid is cut off and preserved for the coming new age. The rest are judged unworthy and undesirables, and are sentenced to “hell”. This process has already started.

Is your “Eye” open? If so, please tell others, because time is running out. The ultimate deception of mankind is near. You must understand that God is not involved in this process, only deceitful humans who want to rule the world.