VARNING FÖR MÄKLARE

Att sälja fastigheter är inte längre mäklarens viktigaste uppgift, de pengar som mäklaren drar in på arvodet är en struntsumma, i jämförelse med andra inkomstkällor på bomarknaden. Dagens mäkleri handlar istället om att skaffa nya kunder till banker och försäkringsbolag.

Detta har varit Fastighetsbyrån och Swedbanks affärsidé sedan länge, men många andra har hakat på. Som exempel kan nämnas alla de försäkringsbolag som har öppnad både bank och mäklarservice, de har genomskådat upplägget och vill ha del av kakan.

Så här långt verkar allt vara affärsmässigt och acceptabelt, men problemet uppstår när en budgivare inte har för avsikt att bli kund i mäklarens bank.

Både köpare och säljare drabbas

Vad som händer när “fel köpare” bjuder på en bostad är djupt olyckligt för denne och även för säljaren. Vad mäklaren gör är att styra försäljningen så att bostaden går till en kund i den egna banken/försäkringsbolaget. Mäklaren presenterar diverse skäl för att förmå säljaren att acceptera ett lägre pris, till exempel genom att varna för att en viss köpare “kan ställa till med problem”. Mäklaren kan även ragga kunder genom att helt enkelt strunta i “ointressanta bud”.

Köparen drabbas eftersom denne inte får köpa bostaden, kanske efter en lång och utdragen process, med flera visningar och en långsam budgivning. Även om köparen är beredd att betala mer för bostaden så blir han eller hon avskuren från affären. “Icke godkända köpare” är endast värdefulla för att driva priset till just den nivå som “rätt köpare” kan betala, men inte mer.

Rätt köpare

“Rätt köpare” för en mäklare är den som blir kund i den egna banken och som helst även tecknar försäkring i det egna försäkringsbolaget. Självklart ger detta en betydligt högre vinst på sikt än ett tillfälligt mäklararvode. Till detta kommer ett bonussystem som gynnar de fräckaste mäklarna, vilket lockar fram de allra fulaste sidorna i affärsvärlden.

Många känner sig lurade av sina mäklare utan att inse vad som ligger bakom deras bedrägliga beteende. Du behöver inte fråga många personer innan du hittar någon med negativa erfarenheter. Det finns dock vissa åtgärder för att skydda din position på dagens ruttna bostadsmarknad.

Vad du kan göra

Som köpare av en bostad behöver du kontakta ägaren direkt, oavsett om mäklaren påstår att det är säljarens vilja att inte bli kontaktad. Självklart vill säljaren ha så mycket betalt som möjligt för sin bostad och har inget emot att en köpare visar seriöst intresse. Säljaren vet då om att du finns och kan ifrågasätta varför ditt bud inte förmedlas av mäklaren.

Som köpare bör du endast vända dig till mer seriösa mäklare, d.v.s. sådana som enbart arbetar med fastighetsförmedling. Det bästa sättet att undvika mäklarens bedrägeri är dock att köpa privat, men tyvärr gör branschen allt den kan för att stoppa möjligheten.

Som säljare bör du inte acceptera mäklarens varningar om vissa köpare, utan kräva att alla bud redovisas. Ligg på och ställ krav. Åtminstone ska du inte behöva acceptera ett pris som ligger under marknadsvärdet!

Även som säljare bör du vända dig till renodlade mäklare, som är obundna av banker och försäkringsbolag. Du kan också sälja bostaden privat, men det blir som sagt allt svårare att göra detta. Till exempel Blockets försäljningskanal är i det närmaste helt övertagen av mäklare, och samtidigt vill man tvinga fram ett lagstadgat krav på mäklare vid bostadsaffärer.

Prata med andra

Slutligen, vad du som läser detta bör göra nu, är att höra dig för hos dina närmaste om deras erfarenheter. Om de är missnöjda med sina mäklare förklarar du hur det ligger till inom branschen. Tillsammans kan vi stoppa bedrägeriet.

Sanningar finns, och de kommer alltid fram!

 

 

Advertisements

De “utvalda” gömmer sig mitt ibland oss

VARNING! Denna sida innehåller information som de styrande inte vill att du ska känna till. Hantera den varsamt.

Det “utvalda folket” är betydligt fler än du tror och de finns närvarande på samhällets alla plan. De är överrepresenterade inom varje myndighet, företag eller organisation där makt och inflytande kan utövas över det “vanliga folket”.

De sitter på alla stolar och har kontroll över ekonomi, juridik och medicin. De kontrollerar den lagstiftande, dömande och verkställande makten. De står bakom både blå och röda ideologier. De representerar både facket och arbetsgivaren.

De har idag ett åsiktsmonopol utan motstycke i historien. Kultur och media är starkt överrepresenterade av dessa personer och manipulationen av folket är kompakt. Journalister, fotografer, författare, reklamarbetare, konstnärer, regissörer, producenter och skådespelare.

Vilka är det?

Deras namn avslöjar dem. De flesta bär nämligen en viss typ av efternamn.  Se efter vilka som omnämns i en tidning, eller vilka namn som dyker upp i slutet av en film. Om du verkligen tittar efter så tar det inte lång tid att se vilka de är.

Det handlar om inflytelserika familjer som en gång invandrade till Sverige och som har gift in sig i svenska familjer, dock ingen överklass eller adel. Infiltrationen har pågått i hundratals år och idag lever de bokstavligen sina liv på folkets bekostnad.

Psykologiska maktmedel och kontroll

Den viktigaste uppgiften för de utvalda är att systemet inte avslöjas. Med psykologiskt “bröd och skådespel” ser man till att folket ägnar sig åt trivialiteter och fyller deras sinnen med ett bedövande brus av dualitet och motsägelser.

Man håller folket beroende av systemet. Huvudsaken är att var och en är beroende av något, mat, spel, droger, alkohol, porr, medicin, tobak, godis, film, kläder, böcker, smycken, fordon, prylar, och allt tillhandahålls av samma hand.

Du ska däremot inte ägna dig åt att tänka självständigt, utan följa strömmen. Det är viktigt att du ingår i en grupp som tycker ungefär lika. Olika grupper ställs sedan mot varandra.

Man splittrar folkets vilja genom att erbjuda ett stort antal ideologier och trosuppfattningar. Alla lösningar står dock i motsats till varandra, varför folket hela tiden byter fokus mellan ytterligheter, rött eller blått, vitt eller svart, gott eller ont. Samtidigt erbjuder man en lösning på problemet, nämligen en “ny världsordning” i deras regi. Detta är en ren härskarteknik som på engelska brukar nämnas vid “Problem – Reaction – Solution“.

Så länge som du tror…

Mänsklighetens största problem genom tiderna är en ickefråga, så länge som du tror att allt är okej. Så länge som du inte ifrågasätter deras form av “demokrati” eller din egen “valfrihet” som individ, så ser du inte heller att våra myndigheter är fyllda av en viss kategori av människor.

Så länge som du inte ser att de utvalda inkluderar sig själva och utesluter de flesta; så länge som du inte ser att bara dessa personer blir erkända och belönade av samhället, för sina “fantastiska insatser”, som forskare, skådespelare, konstnärer, författare, så kommer det falska spelet att fortsätta.

Så länge som du tror att just dessa personer bara “råkar” vinna tävlingar, eller att bara dessa anses vara tillräckligt “bra människor” för att tillträda positioner i samhället, kommer världen inte att bli en bättre plats för våra barn än vad den varit för oss.

Riksdagen är representativ men vi saknar demokrati

De “utvalda” verkar även inom politiken, men är då extra noga med att framstå som valda av folket. Vår riksdag är mycket representativ för befolkningen, osannolikt representativ faktiskt, den motsvarar nämligen på procenten de grupperingar som finns i samhället. Men så har riksdagens ledamöter inte heller mycket att säga till om, då i stort sett allt man röstar om redan är uppgjort på helt andra nivåer. En svensk riksdagsledamot är maktlös.

Nej, våra utvalda trivs bättre i bakgrunden och gärna innanför väggarna på våra statliga myndigheter, dit där allmänheten inte har någon insyn, med hänvisning till “sekretess”. Så länge folket tror att personalen tillsätts utifrån förtjänst och skicklighet, sitter alla stilla i båten.

Arbetslöshet för vissa men inte för andra

Idag finns många lediga tjänster till statliga och kommunala myndigheter, eftersom det så kallade “köttberget” nu har gått i pension. Många har väntat i årtionden på att detta skulle hända, för att till slut finna en plats i samhället.

Men tyvärr finns det inga jobb, inte för dig. Man har istället valt att fylla de tomma stolarna med sina egna. Eftersom de själva inte räcker till så tar man folk från andra delar av världen. Det hela är väl uträknat, sedan årtionden tillbaka. Det “vanliga” folket hade alltför lätt genomskådat spelet om de blivit placerade på insidan av en svensk myndighet (med mig själv som bevis).

Om du är aktuell för en arbetsintervju, tänk extra noga på vad din HR heter i efternamn. De flesta HR tillhör den självutvalda skaran och de ser till att chefen anställer de egna, med få undantag. Låt dig inte luras av frågorna och se till att Chefen gillar dig! De flesta chefer tillhör nämligen inte “de utvalda”.

Sjukdom av ett sjukt samhälle

Det är inget fel på dig, jag lovar! Det är samhället som är sjukt, på grund av att de individer som styr vårt samhälle är mycket sjuka. En ljusets människa, som du, tar dock stor skada av att hela tiden hindras från att leva ett fullvärdigt liv. Orättvisorna avlöser varandra, och det känns i hela din kropp och själ att något är fundamentalt fel med samhället som du lever i.

Vi lever i en förljugen värld full av motsägelser, vilket är starkt bidragande till vårt folks nuvarande hälsotillstånd. Psykiska sjukdomar har ökat lavinartat bara de senaste åren, och orsaken är att samhället har utformats för att vara till fördel för några få och för att offra många.

Med stora lögner försöker man ideligen att övertyga folket om att de själva har skapat detta system och att var och en är fri att “välja sitt liv”. Visst, försök att välja ditt liv, räkna med att bli motarbetad från första stund.

En människa som börjar förstå vad som är fel med samhället drabbas av ångest. “Samhällets” svar på detta är tunga mediciner, och kognitiv beteendeterapi (KBT). Individen får lära sig att dennes uppfattningar är fel och att en återanpassning till samhället måste ske, genom att tänka positivt, tänka bort allt negativt (förtränga) och fortsätta som vanligt. Tror du man vill skydda folkets hälsa? Eller tror du man vill skydda systemet?

Att födas och dö i frihet

Vi föds alla fria och fullt kapabla att leva våra liv, men våra “osynliga” ledare har bestämt att alla måste “lära sig” att leva och att “leva rätt”. Frihet måste “förtjänas” och alla måste “anpassa sig” till samhället. Alla måste hela tiden “utvecklas” och bli “bättre” människor, gå i skolan, arbeta och betala skatt.

Frihet ur ett materiellt perspektiv handlar om möjligheten att leva och utöva det man helst av allt önskar sig utan hinder. Kanske kommer du då en dag att få leva som fri individ? Men nej, tyvärr, den möjligheten finns inte för dig. Det finns alltid de som förtjänar friheten bättre.

Frihet ur ett andligt perspektiv handlar däremot om insikten att du är din själ och inte din kropp. Genom att hitta dig själv i själen tänds en helt annan känsla av frihet än den materialistiska. I själen bor kärleken, hoppet, modet och visdomen. Somliga känner att de även finner en gudomlig kraft när de möter sin själ. (En ledstjärna från mig till dig för ett bättre välbefinnande!)

De som styr vår värld är unga, jordbundna själar som strävar efter makt och pengar. Dessa människor har en mörk skugga omkring sig. De människor som lever i ljuset, som du och jag, är gamla själar som har en förmåga att bli lyckliga på riktigt, utan materialism. (Lär dig att känna igen skuggornas folk när du möter dem, smickra dem gärna så mycket du kan, men gör sedan allt för att undvika dem.)

Vaken?

Det är många som äntligen vaknat ur masshypnosen och börjar ställa de rätta frågorna, och den som verkligen söker finner alltid svaren. Vi som är vakna ser orsakerna bakom allt som händer, precis som om vi hade en speciell uppgift att fylla i dessa tider. Om även du har vaknat så önskar jag dig välkommen!

Du är i ett mycket gott sällskap. Du har hittat hem. Tillsammans kan vi motarbeta de mörka krafter som styr vår värld. Låt oss identifiera dem och riva ner deras kulisser, för att ge makten tillbaka till folket.

Källan till deras makt ligger i det monetära systemet. Ju mer oberoende du kan göra dig av deras pengar, desto mindre beroende blir du av systemet. Sluta ta del av deras propaganda i media och reklam, leta istället oberoende källor på nätet.