Nya Tingens Ordning – Den Nya Världsordningen

Kanske har du hört talas om det engelska begreppet “New World Order”? Eller det försvenskade begreppet “Den nya världsordningen”? Detta är ett uttryck som ofta används av främst amerikanska presidenter, som talar sig varma över den nya världens ordning.

Om du vill veta vad detta egentligen handlar om behöver du bara leta upp en bibel. Verktyget som används för att iscensätta den nya ordningen heter Förenta Nationerna.

ANON5

Hela bibeln handlar om att en ny världsordning kommer att skapas för “de rättfärdiga”, eller  “det utvalda folket”. Detta är hela andemeningen med skrifterna, från början till slut. Samma nya ordning omtalas även i Koranen och i Talmud, fast med något olika avslut.

Hur denna nya ordning ser ut, kan du studera i  Jeremia, Daniel och Uppenbarelseboken, men redan i Moseböckerna (Genesis), läggs grunden för vad som i bibelns andemening på svenska kallas “Nya Tingens Ordning”.

Nya Tidens ordning

På svenska kallas uttrycket felaktigt för de “Nya Tingens Ordning”, istället bör översättningen vara den “Nya Tidens Ordning”. Våra kristna har inte insett att Bibeln talar om våra olika tidsåldrar, och att den nya tiden gäller Vattumannens tidsålder, som nu har tagit sin början.

På flera ställen i bibeln talas det om ”tider och tidsperioder”, om ”avslutningen på tingens ordning” (fiskarnas tidsålder), och ”den kommande tingens ordning” (vattumannens tidsålder)… (Markus 10:30, Lukas 18:30, Matteus 13:39, 13:49, 24:3, 28:20 och så vidare…)

Uttrycken beskriver svunna tider och tider som komma skall. I de olika tiderna är vissa förutsagda händelser tänkta att infrias, allt i en viss ordning i enlighet med bibelns många profetior och utsagor. Jesus själv talade ofta om att skrifterna måste uppfyllas, och att saker tvunget måste ske eftersom tiden var kommen. Goda som dåliga.

Målet med skrifterna

För att skapa sig en helhetsbild av det slutliga målet och den nya världsordningen, behöver man studera både Bibeln, Talmud och Koranen. Dessa tre så skallade Abrahamitiska skrifterna hänger nämligen samman. Där den ena skriften tiger, talar en annan skrift om hur det verkligen förhåller sig.

Talmud

Efter att ha studerat vad Talmud säger om den hebreiska versionen av “de sista dagarna”, kan slutmålet för den nya ordningen sammanfattas som följer:

“Nationerna” förenas på Tempelberget för att återupprätta Sion – Guds kungarike på jorden – varifrån de kommer att döma och styra över världens länder och folk. Endast dessa “rättfärdiga”, de “utvalda” kommer enligt såväl Kristendom, som Islam och Judendom  att få leva innanför Sions murar.

De som överlevt apokalypsen utanför murarna och som erkänner dem som gud utvalda folk, kommer att få vara deras slavar. Varje “utvald” kommer att äga 700 slavar var, enligt dessa skrifter.

Bibeln

Vad som är helt avgörande i sammanhanget är förståelsen av begreppet “Nationerna”, som inte syftar till några länder, utan till Jacobs tolv söner, tillika Israels tolv stammar. Dessa utgör det så kallade “utvalda folket” som enligt skrifterna ska styra över världen. (Sagan om “De Tolv” är dock sprungen ur ren och skär astrologi, men detta hindrar uppenbarligen inte vissa människor från att likna sig själva vid gudar och gudinnor…)

Enligt Bibelns Uppenbarelsebok kommer de kristna och de utvalda att förföljas och prövas för sin tro, och många kommer att dödas under de “sista dagarna”, alltså vid “tidens ände” (vilket i sanning är slutet på fiskarnas tidsålder).

Bibeln säger dock ingenting om vilka det är som ska förfölja och döda de kristna. Den delen saknas för att folket inte ska förstå “den gudomliga planen” eftersom Herrens väga ska vara “outgrundliga”. Men i en annan skrift får vi svaret.

Koranen

Islams heliga skrift talar om att de “rättrogna muslimerna” i de sista dagarna ska förfölja alla “otrogna hundar”, det vill säga alla som inte är muslimer. Koranen säger att dessa ska omvändas till Islam och de som vägrar ska dödas.

Om detta tillåts hända, kommer vår värld att träda in i en ny mörk tidsålder, där den nya ordningen skulle innebära kristendomens upplösning och ett byte till islam.

Vilken religion som råder, eller inte råder i världen, har dock ingen betydelse för vilka som styr över mänskligheten. Samma folk som styr världen idag, har för avsikt att även styra världen i morgon. Skillnaden är att de vill styra världen för evigt, genom den nya världsordning som de just nu håller på att skapa.

Tidsåldrarna – “Gudomlig astrologi”

Tidsåldrarna i bibeln stammar från mycket ålderdomliga kalendrar. För den oinvigde och för den som är religiös kan detta vara svårt att acceptera, men alla tider och perioder som bibeln talar om härstammar astrologin. Dåtidens utvalda (dock självutvalda), hämtade ledning från stjärnorna. Nutidens utvalda har inte gjort avsteg från denna tradition.

De som en gång författade skrifterna, bibeln talmud och koranen, ville dock inte att vi (oinvigda) skulle känna till innebörden av de “tider” och “tidsperioder” som omtalas i skrifterna. Detta betraktades som hemlig och “gudomlig kunskap”, som endast de utvalda var värdiga nog att känna till:

Apostlagärningarna 1:7 – ”Det tillkommer inte er att få kännedom om de tider och tidsperioder som Fadern har lagt under sin domsrätt”.

Varför skulle människorna inte känna till detta? Svaret är enkelt. Folket skulle hela tiden leva i tron om att tidens ände var över dem, och att Guds bestraffning var nära. Om de hade varit medvetna om tiden för när olika profetior skulle infrias, och att de nya tingens ordning var att vänta först om hundratals år, så skulle folket tappa både tro och intresse för att lyda skrifterna.

Men framförallt så skulle folket inte längre lyda sina herrar, de herrar som “i evighet” anser sig ha rätt att manipulera och styra våra liv.

Jesus = Fiskarnas tidsålder

En ny tidsordning ansågs alltså träda ikraft med varje nytt härskande stjärntecken på himlavalvet. En sådan ordning motsvarade en tidsålder (tidsperiod), och varade i de flesta kulturer i cirka 2000 år. När samtliga tolv tidsåldrar har passerat, har det avverkats en “eon” och “tidens ände” har då definitivt blivit nådd. Detta inträffar just nu i våra dagar.

En ny tidsålder påbörjades med Jesus och den nya tideräkningen vid år noll, och Jesus’ “födelse” sammanträffar nämligen exakt med stjärntecknet Fiskarna och dess tidsålder. Denna ordning går just nu mot sitt slut. Enligt Vatikanen (och Mayafolket), så har denna tid redan avslutats och en ny tid börjat, nämligen Vattumannens tidsålder. Andra anser att den nya tiden inte börjar förrän omkring år 2150.  Ytterligare andra anser att den började redan på 1910-talet.

Fiskarna

För att folket inte skall koppla samman införandet av den nya världsordningen med vattumannens tidsålder, så har det skapats en stor oenighet om när fiskarnas tidsålder började, när den avslutas, eller om den ens existerar över huvud taget.

Redan kulturerna i Mesopotamien avlöste varandra utifrån dessa astrologiska tider:

  • Oxen = Anunnaki / Sumer = år 4000 – 2000
  • Väduren = Judendom / Babylon = år 2000 – 0
  • Fiskarna = Kristendom / Rom = år 0 – 2000
  • Vattumannen = Islam och/eller Satanism / Zion = år 2000 – 3000

Age of Aquarius

Vattumannens tidsålder tar alltså vid när Fiskarnas tidsålder slutar, och en ny tidsordning inleds. Det är just denna ordning som såväl bibeln och USA:s presidenter talar om, även kallad “den gudomliga planen”. De stora förändringar som du ser i världen  är satta i rullning av just denna anledning, av de som verkligen styr vår värld.

Inför Vattumannens tidsålder kommer pyramiden att vändas upp och ned, vilket symboliserar Underjorden, Mångudinnan, Kaos och förstörelse. Våra ledare tror att de måste förstöra nuvarande världsordning för att en ny ska kunna återfödas.

Sun and Moon

Astrologi

Enligt världens äldsta kalendrar så delas tiden in i perioder om årtionden, århundraden och årtusenden, i enlighet med stjärntecknens dominans över himlavalvet. Dessa kalendrar existerar världen över, från Kina till Guatemala ligger de insprängda mitt i den vilda naturen.

Vad som kan tyckas anmärkningsvärt är att många av dessa kalendrar visar på exakt samma tidsperioder, trots att de stammar från helt olika kulturer. Egentligen är detta inte så märkligt, under tusentals år har människor inte haft mycket annat att göra än att studera solen, månen och stjärnorna och deras rörelser över himlavalvet.

Det var inte något större problem att räkna ut hur många dagar det gick på ett år, och naturligtvis blev uppgifterna nästan desamma över hela jorden, med skillnaden att vissa kulturer hade solen som ledstjärna och högste gud (i norr) och andra hade månen som gudinna (i söder).

Solen är nämligen absolut nödvändig för ett drägligt liv i norr, medans samma sol snarare är destruktiv mot folk, fä och grödor i söder. Nattens drottning, mångudinnan, medförde svalka, välbehag och morgondagg till världens ökenområden.

Zodiaken – Livets Träd

Stjärnorna i vissa formationer kom att utgöra olika stjärntecknen, som sedan knöts till vissa tidsperioder, allt eftersom de tycktes flytta sig över himlavalvet. Vid en viss tid “härskade” vissa stjärntecken under den tid som de stod i zenit och framträdde som tydligast på himlavalvet.

Dessa stjärnor och formationer namngavs och dyrkades av mänskligheten som gudar. Till dessa gudar knöts eld, vind, jord, vatten, ljus och mörker, gott och ont, andeväsen och djur. Tolv av dessa kom att utgöra våra månader, som delades in i en cirkel som fick representera himlavalvet, och så var Zodiaken född.

Zodiac - Grå

De tolv tecknen i Zodiaken är det frö som givit upphov till de flesta av världens religioner. När man talar om “livets träd” är det egentligen denna Zodiak med dess tolv grenar man talar om.

Dessa tolv utgör således grunden för de tolv stammarna, de tolv apostlarna och de tolv lärjungarna. “De Tolv” av vad som helst som du kan komma på stammar från Zodiakens tecken.

Utbilda dig själv

Vill du studera ämnet så är det engelska som gäller. Men om du har kunskaper i andra språk är det oerhört lärorikt att jämföra resultaten av dina sökningar i olika språkkällor. Men gräv djupt, nöj dig inte med vad som dyker upp på Wikipedia och Google, dessa är kraftigt censurerade och manipulerade för att hålla dig undan från sanningen. Vissa ord i kombination är förbjudna sökningar på Google, men var för sig och i helt andra sammanhang får du rätt träffar.

Många är de som försöker manipulera innehållet på nätet och hindra dig från att ta del av denna typ av information. De kan dock inte radera alternativa tolkningar av fakta. Om du måste besöka Wiki för grundfakta, läs ALLTID även längre ner i artiklarna under t ex “kritik”, så växer en helt annan bild fram, en bild som med tiden kommer att öppna ditt inre öga.

The Eye

Genvägen till kunskap

Öppna ditt sinne för alternativa sanningar och börja tänka självständigt, så tas slöjan bort från dina ögon. Du måste våga ifrågasätta vedertagna sanningar, oavsett hur många det än är som skriker att det är omöjligt.

Undvik mediciner. Undvik fluor. Rena din kropp från kemikalier. Stäng av din teve, den gör dig sjuk och dum.

Är du religiös så har du en mycket lång väg att gå. Behåll din tro på Gud, för denna kraft är högst verklig, men tyvärr så hittar du inte den sanne guden i någon av alla heliga skrifter. Den sanne guden hittar du endast i ditt eget inre tempel.

Världens äldsta skrifter

Vill du studera originalskrifterna till Talmud, Bibeln och Koranen, så är det inte Hebreiska texter du ska leta efter, utan de äldsta skrifterna i världen, nämligen “Kish-tavlorna” och Gilgamesh eposet. Direktöversättningar finns från Oxford University. Undvik de manipulerade versionerna från Akkad och Babylon.

ETT VARNINGENS ORD

En inblick i den sanna verkligheten kan skrämma vem som helst. Se till att du har någon som du kan dela dina erfarenheter med.

Advertisements

What is The New World Order?

I will now show you the origin of the New World Order concept.

The most ancient writings of the world are the Sumerian Kish tablets, and the Epics of Gilgamesh, which dates to between 3000 and 2600 BC. These texts are the very foundation of many world religions, and especially the Abrahamic ones of Judaism, Christianity and Islam. But these writings also reveal many “modern” concepts of today, which are being used by the masters of this world, as some kind of “secret knowledge”.

http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=c.1.8.1*#

The original translations of the Kish Tablets, and other Proto Sumerian tablets, are hard to find online. What you may find, are many later Akkadian and Babylonian versions, which are not to be considered as original Sumerian. The reason for this is that there are some people who do not want you to read them. Why? Because it would destroy their manipulated religions and hidden agendas, if their sheeple would ever discover the truth.

Kish

The origin of the “New World Order”

In the Epics of Gilgamesh [originally Gilgames and pronounced Bilgamesh], there is a story called “Enkidu and the Order of the Netherworld“. In this story, Enkidu describes the “Order of The Netherworld” to his master Gilgamesh, after having sacrificed himself and been resurrected as a spirit. You can read about this in my other posts, showing that Enkidu is the forerunner of many Messianic figures through the ages.

(The Netherworld is simply the Underworld – the place where the dead are being held.)

The etymology of the word “nether” is “below” or “under“, but it can also be referred  to as the word “new” (nether-neother-neo), which is the one that has been chosen by our self nominated masters, for the expression of The New World Order. This is simply a word game of theirs, as they love to play with the ignorant masses. But the real significance of this order, is the order of the Underworld.

What does it mean?

With the NWO, the master elite of today want to establish a global government, with one global judicial system, and one global court of law (they will put themselves as our judges). They also want to create a one world economy, a new global language, and one global system of education. (Their own culture though, will remain as distinct and valuable).

This world order also consists of blending all humans into one single race, except for themselves, who will thereby make the only “pure-blooded” – the righteous ones – to rule over all others, as self nominated judges over the world population – that is, the ones who remain after the great depopulation or, “Deluge”.

Besides this, there are three possible interpretations to what the order of the netherworld of today is actually about:

1. The Zionist Order

In the apocalyptic scriptures of both the Torah, the Quran, and the Christian Bible, the end time days are described, with some differences, but for all of them the return of the righteous ones – “The Nations” – (descendants of the sons of Jacob) to Jerusalem  is crucial for the New World Order to be established, and for “the nations” to be able to rule the world from Zion.

2. The Netherworld Order

This is the order of the Underworld, which basically means the order of death and destruction, which would have to take place before the new age – the age of Aquarius – could begin. This order of chaos can also be found within all three versions of the end time scriptures.

The end time is not the end of the world, but the end of the age of Pisces, which historically speaking, is also supposed to be the end of Christianity. (As you may know, the age of Pisces begun the same day as “Jesus was born”).

3. The Order of the Moon goddess

Briefly speaking, the upright pyramid will now be flipped over to point downwards. The order of the masculine “Sun God” of the northern hemisphere will be switched to the feminine “Moon Goddess” of the south. (“Inanna” – the Sumerian Goddess of the night, warfare and destruction – the same as “Isis“).

This shift would be from Christianity to Islam and Judaism, which both are originally based on the worship of the Moon Goddess. And yes, we can clearly see this coming, as we speak, along with a shift to large-scale feminism, which is also clearly the case.

Pyramider

Since a very long time, this is a power game of Abrahamic realms, but our leaders are indeed trying to pull this off on a world scale, so that One World could finally be ruled upon, by peace or by force, from the temple mount of Zion. (Please read my article about the United Nations)

It may sound like a good idea to some, but never forget that these people have the strongest intention to rule upon us all, and that your life will be nothing.

Age of Aquarius – A new day dawning

As you may see, the three interpretations mentioned above, could very well be interwoven as parts of the same agenda – a New World Order.

With the end of the age of Pisces, we have now passed through all twelve ages of the zodiac. An Eon of time has thereby passed, and for the first time in history, man would experience the real “end of times”, and a new beginning is for sure taking place.

Chaos and destruction

Along with each new age, chaos and destruction have been brought upon humanity, as there was a destruction of the Egyptian society, aswell as of the Babylonian society, and the destruction of Rome. Now the time has come to the destruction of Christianity and the western civilization.

This time we will see the ultimate deception of mankind, as billions of people will have to die.

Depopulation

How will they do it? Long story short, they will put great pressure on us all, in many ways. Those who cannot take it and adapt to their great changes will be judged as unworthy and undesirable. Besides this, you will find their poison wherever you look for it, in the food that you eat, in the air your breathe and in your drinking water. (Search for Fluoride, Mercury and Chemtrails, to start with.)

Psychological warfare

There’s a psychological warfare going on for your mind, to manipulate your perception of reality. Stop watching TV and Hollywood productions. If you still believe the mainstream media, you are still not awake. If you wake up you will have a nervous reaction. If this happens, please stay calm and avoid all kinds of drugs, whatever they may be telling you to the contrary.

The Eye

The Bible will be unlocked

There are many misconceptions within the Bible. Large parts have deliberately been left out, not to reveal the true purpose of the scriptures. However, the hidden material and the intended interpretation is now being presented to us. It has already begun. Those who dare question the holy scriptures, and to seek the truth, will find that humanity have been greatly misled since thousands of years.

The main fraudulent issue is about the right to inherit Gods kingdom. It was never intended for the masses to become “righteous”, or even to have a chance to “inherit Gods Kingdom”. People of the masses will not be living in the coming “Paradise” of Jerusalem.

The only righteous ones are still, and always have been, the so-called sons of Jacob and their descendants. After all, They once wrote this for Themselves in the first place, since the days of Babylon. (Not Mesopotamia)

With the new age of Aquarius, a new order is being put in place in this world. In the Epics of Gilgamesh, we have all the information we need to discover the direction in which our masters are heading. The first writings of human history is the ultimate source of understanding. But you must also understand the true messages of the “holy” scriptures, to get the whole picture.

Please educate yourself and spread the truth, because time is running out.