Chemtrails Sverige

Fredagen den 25 april 2014, ännu en dag av systematisk besprutning över staden där jag bor. Från kl 06:00 på morgonen till kl 20:00 på kvällen kunde man följa hur en klarblå himmel sakta förvandlades, från de allra första avgasstrimmorna till ett disigt täcke av kemikalie-gaser, som till slut täckte den vackra vårsolen.

CHEMTRAILS

Varför gör man detta?

Har det något samband med att stadens sjukhus nyligen fördubblade sin psykiatrimottagning?

Mina medmänniskor är blinda och likgiltiga inför vad som pågår…

På bilderna är det svårt att se dem, men det var minst tre plan som med korta pauser flög invid varandra och skapade hundratals strimmor, dessa flöt sedan ut och gick in i varandra.

Framåt kl 12:00 föll kommentarer om att det minsann började “mulna på”. Själv hade jag följd varje strimma och visste att det inte alls handlade om några vanliga moln, och i horisonten var himlen klarblå i alla väderstreck. De “moln” som fanns var koncentrerade precis runt och över staden.

 

20140626_073052

14-04-25 0900

 

14-04-25 1100

 

14-04-25 1200

 

14-04-25 1400

 

Det är en mycket sjuk värld vi lever i och den styrs av mycket sjuka människor.

 

Advertisements

FN:s Nationer är Israel

Sverige styrs av FN, genom medlemskap och indirekt även genom medlemskapet i EU, alltsedan unionen förklarade sig bunden av FN:s resolutioner. De som sätter agendan för FN är de som verkligen styr vår värld. Vilka är då dessa?

Det som nu följer är hemlig kunskap som du inte ska känna till. Det kan dock vara svårt att ta till sig denna sanning, eftersom du har blivit lärd något helt annat sedan barnsben.

FN

FN skapades för att återupprätta Israel. De förenade nationerna syftar inte till medlemsländerna, vad som avses är de “Nationer” som omskrivs i Bibeln. Den som har läst några rader i en Bibel vet vilka Nationerna är, de är Jacobs 12 söner tillika Israels tolv stammar och deras ättlingar. Israels söner ÄR Nationerna och Nationerna ÄR Israel.

Det egentliga målet med FN lyder som följer:

Nationerna återförenas på Tempelberget (Zion), för att upprätta “guds kungarike” på jorden. Detta kan man läsa sig till i såväl Bibeln som Talmud och även Koranen. Endast de “utvalda”, eller “de rättfärdiga” kommer att få leva innanför Zions murar. Därifrån kommer de att döma och styra över världens länder och folk, som gudar i “de nya tingens ordning” – den nya världsordningen.

Just nu sker omstörtande förändringar i många länder. Som på en given order sker samma utveckling över hela världen. Förändringarna genomförs av det så kallade “utvalda folket” för att genomföra en ny ordning i världen. De som styr världen är Sionister och deras gemensamma organisation heter FN. “Gud” har dock ingenting med denna process att göra, det är sionisterna själva som har själva utnämnt sig till kungar, domare och bödlar över världens folk.

Sionister

Sionisterna anser sig vara Israeliter och renblodiga ättlingar till Nationerna. De har tjänare i samhället som utför deras vilja för makt och pengar och som belöning kommer dessa människor att få leva som “slavar” utanför Sions murar. Folkmassorna kommer att förintas i tidernas största svek mot mänskligheten, där högst 500 miljoner människor kommer att tillåtas överleva.

zionism

Det är inte bara Judahs ättlingar det handlar om, som bara utgör en av Israels tolv stammar. Inte heller handlar det om Simeon, som tillsammans med Judah bildade Judaland. Sionisterna består av Israels övriga tio stammar, de som tillsammans bildade landet Israel.

Man kallar dessa för “de förlorade stammarna” (the lost tribes), men de vet själva mycket väl var de befinner sig. Deras framfart genom Europa är tydlig, i princip avslöjar byggandet av kyrkor och katedraler deras väg genom historien. De kallade sig för “stenhuggare”, “väktare” eller “frimurare” och katedralerna byggdes som deras heliga tempel, i väntan på att templet i Jerusalem skulle återuppbyggas.

FN-Glob-emblem

Frimurarordens heligaste tal och högsta rang är nummer 33. En av många kopplingar mellan Frimurare, Zionism och FN.

FN:s symbol består av tolv ax på varje sida som representerar de tolv stammarna. De representerar även de tolv apostlarna och de tolv lärjungarna, men det är alltid samma tolv stammar som avses – Nationerna.

Från Israel till Europa till USA

Med bibelns hjälp går det att räkna ut att de flesta av stammarna hamnade i Europa, dit Petrus vände sig för att predika om det förlovade landet till “Nationerna”. Paulus vände sig istället till det  vanliga folket, för att predika om de nya tingens ordning. Petrus fick folket att tro på att även de hade en chans att få leva i kungariket, men den som läser noga ser att de endast är ämnade att vara slavar även i framtiden, precis som i dag, liksom i det förflutna.

I Europa fanns Nationerna i nära anslutning till de kungliga hoven, men på 1700-talet förlorade man kontrollen över Europa, varför de flesta emigrerade till Amerika, för att bygga den “Nya Världen” och för att finna sätt att återta makten över Europa.

EU-Nations

EU bildades samtidigt med FN och de tolv stjärnorna i Europas flagga symboliserar, återigen, Israels tolv stammar och inget annat.

Liberalism – Söndra och härska

Det var dessa frimurare som skapade den våg av liberalism och frikyrklighet som uppstod på 1700 och 1800-talen, då Baptistkyrkan, Jehovas vittnen och Mormonerna uppstod, och i stort sett varje amerikansk frikyrka är grundad av en person med hög rang inom frimurarorden.

Liberalismen handlade ursprungligen om frihet från kyrkan och om frihet från monarkin. Denna liberalism överfördes på samhället och kom att gälla för både politik och ekonomi.

Så länge som kyrkan och kungahusen hade makten skulle det inte gå att “förena nationerna” och införa en ny ordning. I dag har man lyckats tillintetgöra Europas monarkier och kyrkan har varken makt eller anhängare kvar. Man söndrar och härskar på samhällets alla plan.

Ekonomisk liberalism

Genom “fri” konkurrens och marknadsliberalism har nästan alla världens tillgångar koncentrerats till ett fåtal globala aktörer, de allra flesta amerikanska. Dessa erövrar nu världen i de delar där de ännu inte har full kontroll över marknaden, vilket också var målet hela tiden, att bygga upp USA som ett vapen mot omvärlden, för att hämnas och för att tvinga Europa att böja sig för “Nationerna” på fredlig väg, genom fri konkurrens, frikyrklighet och psykologisk krigföring.

Freemason-Zionism

Gudasöner och Människobarn

En Frimurare är alltså Sionist och Israelit, tillika Stam och Nation av Israel, från någon av Jacobs (Israels) tolv söner.

Dessa våra världsliga ledare från Frimureriets loger anser att de är “gudasöner” och därför de enda äkta människorna på jorden. Alla andra kallar man för sina barn – “människobarn”. (Kom i håg detta nästa gång du hör en vuxen människa kalla en annan vuxen för barn).

Genom psykologi och manipulation har man lyckats lura en hel värld. Sanningar och uråldrig kunskap har man undanhållit från folket, som istället blivit matade med lögner och motsägelser. På universiteten lär man till och med ut att några sanningar inte finns. Mänskligheten har därmed förvillats så långt bort från verkligheten att de låter sig styras utan att ifrågasätta någonting. Allt som egentligen har något värde har fråntagits oss, i synnerhet den frihet som vi alla föds med men som genast tas ifrån oss, i “samhällets” namn.

The Eye

I våra skrifter står att läsa om många profetior och om “de sista dagarna”. Dessa kommer med säkerhet att uppfyllas, inte av Gud, men av samma människor som en gång själva författade skrifterna.

Forntidens kungar var dåtidens gudar, åtminstone när de själva fick bestämma vad som skulle skrivas i lertavlorna. Våra “gudar” av idag har inte gjort avsteg från denna tradition. De som styr världen bakom kulisserna använder FN och EU som verktyg, för egen vinnings skull. De så kallade “människobarnen” är numera endast konsumerande och ätande enheter och ätande som i framtiden inte kommer att behövas.

Sök oberoende källor på nätet, stäng av din teve och öppna dina ögon. Tiden rinner ut och det största sveket mot mänskligheten har börjat. Våra mördare har landstigit och de vet sin uppgift, vårt folk vet ingenting om någonting.