Varning för mäklare

Att sälja fastigheter är inte längre mäklarens viktigaste uppgift, de pengar som mäklaren drar in på arvodet är en struntsumma, i jämförelse med andra inkomstkällor på bomarknaden. Dagens mäkleri handlar istället om att skaffa nya kunder till banker och försäkringsbolag.

Detta har varit Fastighetsbyrån och Swedbanks affärsidé sedan länge, men många andra har hakat på. Som exempel kan nämnas alla de försäkringsbolag som har öppnad både bank och mäklarservice, de har genomskådat upplägget och vill ha del av kakan.

Så här långt verkar allt vara affärsmässigt och acceptabelt, men problemet uppstår när en budgivare inte har för avsikt att bli kund i mäklarens bank.

Både köpare och säljare drabbas

Vad som händer när “fel köpare” bjuder på en bostad är djupt olyckligt för denne och även för säljaren. Vad mäklaren gör är att styra försäljningen så att bostaden går till en kund i den egna banken/försäkringsbolaget. Mäklaren presenterar diverse skäl för att förmå säljaren att acceptera ett lägre pris, till exempel genom att varna för att en viss köpare “kan ställa till med problem”. Mäklaren kan även ragga kunder genom att helt enkelt strunta i “ointressanta bud”.

Köparen drabbas eftersom denne inte får köpa bostaden, kanske efter en lång och utdragen process, med flera visningar och en långsam budgivning. Även om köparen är beredd att betala mer för bostaden så blir han eller hon avskuren från affären. “Icke godkända köpare” är endast värdefulla för att driva priset till just den nivå som “rätt köpare” kan betala, men inte mer.

Rätt köpare

“Rätt köpare” för en mäklare är den som blir kund i den egna banken och som helst även tecknar försäkring i det egna försäkringsbolaget. Självklart ger detta en betydligt högre vinst på sikt än ett tillfälligt mäklararvode. Till detta kommer ett bonussystem som gynnar de fräckaste mäklarna, vilket lockar fram de allra fulaste sidorna i affärsvärlden.

Många känner sig lurade av sina mäklare utan att inse vad som ligger bakom deras bedrägliga beteende. Du behöver inte fråga många personer innan du hittar någon med negativa erfarenheter. Det finns dock vissa åtgärder för att skydda din position på dagens ruttna bostadsmarknad.

Vad du kan göra

Som köpare av en bostad behöver du kontakta ägaren direkt, oavsett om mäklaren påstår att det är säljarens vilja att inte bli kontaktad. Självklart vill säljaren ha så mycket betalt som möjligt för sin bostad och har inget emot att en köpare visar seriöst intresse. Säljaren vet då om att du finns och kan ifrågasätta varför ditt bud inte förmedlas av mäklaren.

Som köpare bör du endast vända dig till mer seriösa mäklare, d.v.s. sådana som enbart arbetar med fastighetsförmedling. Det bästa sättet att undvika mäklarens bedrägeri är dock att köpa privat, men tyvärr gör branschen allt den kan för att stoppa möjligheten.

Som säljare bör du inte acceptera mäklarens varningar om vissa köpare, utan kräva att alla bud redovisas. Ligg på och ställ krav. Åtminstone ska du inte behöva acceptera ett pris som ligger under marknadsvärdet!

Även som säljare bör du vända dig till renodlade mäklare, som är obundna av banker och försäkringsbolag. Du kan också sälja bostaden privat, men det blir som sagt allt svårare att göra detta. Till exempel Blockets försäljningskanal är i det närmaste helt övertagen av mäklare, och samtidigt vill man tvinga fram ett lagstadgat krav på mäklare vid bostadsaffärer.

Prata med andra

Slutligen, vad du som läser detta bör göra nu, är att höra dig för hos dina närmaste om deras erfarenheter. Om de är missnöjda med sina mäklare förklarar du hur det ligger till inom branschen. Tillsammans kan vi stoppa bedrägeriet.

Sanningar finns, och de kommer alltid fram!

 

 

Advertisements

Tribe of Dan – The Angels are Dying

They are working hard to erase the tribe of Dan from the book of Life, as the people of Dan make a big threat to the establishment of the New World Order.

The tribe of Dan is one of the so-called “twelve tribes” of Israel that is promised a place in the book of life. Yet, somehow, for some reason, the tribe of Dan has been replaced by other people in the Book of Revelation. This makes no sense, unless the scriptures were manipulated. Perhaps by the very same people who throughout the bible are marked as evil doers?

Angels are Dying - Tribe of Dan Erased by Evil doers from the Book of Life

The Destruction

About a 150 years ago the destruction of Dan slowly began. Now the last days are here, and the tribe of Dan is still present, although degenerated with sickness, infertility and corruption by the evil doers of this world. To fulfill their “prophecies” in the book of Revelation, great change must come. Quickly, on a massive scale.

For this sake they use psychology and great lies to manipulate the masses, into a state of hostility towards a fictive enemy, Dan. At the same time they make sure food and water contain poison for general depopulation. They love mercury and use it in tons of medical drugs for all kinds of “conditions”, invented by themselves.

If you’re awake you see the signs everywhere, in Hollywood productions and all other media. They blame everything on Dan, to get all the world to do their evil work for them. Dan is depicted in many movies as a typical male from this tribe, painted as evil and someone who needs to be destroyed, or excluded from society.

The destruction of the last Angels - the Tribe of Dan

The last Angels on earth

Dan is not your enemy. Dan represents unconditional love of all and every living soul. Dan is peace-loving and avoids war at all cost. This is shown by their neutrality in war conflicts. But if you attack them for no reason, they will fight back.

Dan also has a deep love and understanding for nature. Dan loves the waters, the forests, the animals and the mountains. This is shown by their ancient mythology and tradition of druids. They also have a high standard for animal protection.

Dan walks in the light of the truth, and spreads this light around. Dan sees what they are doing to this world, and this is the main problem for the evil ones, as they need everyone to believe in their lies, to lead the world into a second darkness.

Last abode of the Angels - The tribe of Dan - The true Elves

By saving Dan you save yourself

Please wake up and see what they are doing to this world. They want all power for themselves. They love to divide people and make them go to war. Would they ever succeed establishing their order, you and your children will become slaves, forever.

They hunger for global ruler-ship over all people and nations. They regard only themselves as real humans (superior men), and truly believe they have a god-given right to destroy mankind (man-child / son of man).

If you take away the people of light from this world, you take away the only hope for a better world. Don’t sell your soul for their gold. When they are finished with Dan, they will come for You.

Don’t let it end this way… I can’t bear to witness

Lothlorien - Abode of theAbode of the Angels of the Tribe of Dan

 

De “utvalda” gömmer sig mitt ibland oss

VARNING! Denna sida innehåller information som de styrande inte vill att du ska känna till. Hantera den varsamt.

Det “utvalda folket” är betydligt fler än du tror och de finns närvarande på samhällets alla plan. De är överrepresenterade inom varje myndighet, företag eller organisation där makt och inflytande kan utövas över det “vanliga folket”.

De sitter på alla stolar och har kontroll över ekonomi, juridik och medicin. De kontrollerar den lagstiftande, dömande och verkställande makten. De står bakom både blå och röda ideologier. De representerar både facket och arbetsgivaren.

De har idag ett åsiktsmonopol utan motstycke i historien. Kultur och media är starkt överrepresenterade av dessa personer och manipulationen av folket är kompakt. Journalister, fotografer, författare, reklamarbetare, konstnärer, regissörer, producenter och skådespelare.

Vilka är det?

Deras namn avslöjar dem. De flesta bär nämligen en viss typ av efternamn.  Se efter vilka som omnämns i en tidning, eller vilka namn som dyker upp i slutet av en film. Om du verkligen tittar efter så tar det inte lång tid att se vilka de är.

Det handlar om inflytelserika familjer som en gång invandrade till Sverige och som har gift in sig i svenska familjer, dock ingen överklass eller adel. Infiltrationen har pågått i hundratals år och idag lever de bokstavligen sina liv på folkets bekostnad.

Psykologiska maktmedel och kontroll

Den viktigaste uppgiften för de utvalda är att systemet inte avslöjas. Med psykologiskt “bröd och skådespel” ser man till att folket ägnar sig åt trivialiteter och fyller deras sinnen med ett bedövande brus av dualitet och motsägelser.

Man håller folket beroende av systemet. Huvudsaken är att var och en är beroende av något, mat, spel, droger, alkohol, porr, medicin, tobak, godis, film, kläder, böcker, smycken, fordon, prylar, och allt tillhandahålls av samma hand.

Du ska däremot inte ägna dig åt att tänka självständigt, utan följa strömmen. Det är viktigt att du ingår i en grupp som tycker ungefär lika. Olika grupper ställs sedan mot varandra.

Man splittrar folkets vilja genom att erbjuda ett stort antal ideologier och trosuppfattningar. Alla lösningar står dock i motsats till varandra, varför folket hela tiden byter fokus mellan ytterligheter, rött eller blått, vitt eller svart, gott eller ont. Samtidigt erbjuder man en lösning på problemet, nämligen en “ny världsordning” i deras regi. Detta är en ren härskarteknik som på engelska brukar nämnas vid “Problem – Reaction – Solution“.

Så länge som du tror…

Mänsklighetens största problem genom tiderna är en ickefråga, så länge som du tror att allt är okej. Så länge som du inte ifrågasätter deras form av “demokrati” eller din egen “valfrihet” som individ, så ser du inte heller att våra myndigheter är fyllda av en viss kategori av människor.

Så länge som du inte ser att de utvalda inkluderar sig själva och utesluter de flesta; så länge som du inte ser att bara dessa personer blir erkända och belönade av samhället, för sina “fantastiska insatser”, som forskare, skådespelare, konstnärer, författare, så kommer det falska spelet att fortsätta.

Så länge som du tror att just dessa personer bara “råkar” vinna tävlingar, eller att bara dessa anses vara tillräckligt “bra människor” för att tillträda positioner i samhället, kommer världen inte att bli en bättre plats för våra barn än vad den varit för oss.

Riksdagen är representativ men vi saknar demokrati

De “utvalda” verkar även inom politiken, men är då extra noga med att framstå som valda av folket. Vår riksdag är mycket representativ för befolkningen, osannolikt representativ faktiskt, den motsvarar nämligen på procenten de grupperingar som finns i samhället. Men så har riksdagens ledamöter inte heller mycket att säga till om, då i stort sett allt man röstar om redan är uppgjort på helt andra nivåer. En svensk riksdagsledamot är maktlös.

Nej, våra utvalda trivs bättre i bakgrunden och gärna innanför väggarna på våra statliga myndigheter, dit där allmänheten inte har någon insyn, med hänvisning till “sekretess”. Så länge folket tror att personalen tillsätts utifrån förtjänst och skicklighet, sitter alla stilla i båten.

Arbetslöshet för vissa men inte för andra

Idag finns många lediga tjänster till statliga och kommunala myndigheter, eftersom det så kallade “köttberget” nu har gått i pension. Många har väntat i årtionden på att detta skulle hända, för att till slut finna en plats i samhället.

Men tyvärr finns det inga jobb, inte för dig. Man har istället valt att fylla de tomma stolarna med sina egna. Eftersom de själva inte räcker till så tar man folk från andra delar av världen. Det hela är väl uträknat, sedan årtionden tillbaka. Det “vanliga” folket hade alltför lätt genomskådat spelet om de blivit placerade på insidan av en svensk myndighet (med mig själv som bevis).

Om du är aktuell för en arbetsintervju, tänk extra noga på vad din HR heter i efternamn. De flesta HR tillhör den självutvalda skaran och de ser till att chefen anställer de egna, med få undantag. Låt dig inte luras av frågorna och se till att Chefen gillar dig! De flesta chefer tillhör nämligen inte “de utvalda”.

Sjukdom av ett sjukt samhälle

Det är inget fel på dig, jag lovar! Det är samhället som är sjukt, på grund av att de individer som styr vårt samhälle är mycket sjuka. En ljusets människa, som du, tar dock stor skada av att hela tiden hindras från att leva ett fullvärdigt liv. Orättvisorna avlöser varandra, och det känns i hela din kropp och själ att något är fundamentalt fel med samhället som du lever i.

Vi lever i en förljugen värld full av motsägelser, vilket är starkt bidragande till vårt folks nuvarande hälsotillstånd. Psykiska sjukdomar har ökat lavinartat bara de senaste åren, och orsaken är att samhället har utformats för att vara till fördel för några få och för att offra många.

Med stora lögner försöker man ideligen att övertyga folket om att de själva har skapat detta system och att var och en är fri att “välja sitt liv”. Visst, försök att välja ditt liv, räkna med att bli motarbetad från första stund.

En människa som börjar förstå vad som är fel med samhället drabbas av ångest. “Samhällets” svar på detta är tunga mediciner, och kognitiv beteendeterapi (KBT). Individen får lära sig att dennes uppfattningar är fel och att en återanpassning till samhället måste ske, genom att tänka positivt, tänka bort allt negativt (förtränga) och fortsätta som vanligt. Tror du man vill skydda folkets hälsa? Eller tror du man vill skydda systemet?

Att födas och dö i frihet

Vi föds alla fria och fullt kapabla att leva våra liv, men våra “osynliga” ledare har bestämt att alla måste “lära sig” att leva och att “leva rätt”. Frihet måste “förtjänas” och alla måste “anpassa sig” till samhället. Alla måste hela tiden “utvecklas” och bli “bättre” människor, gå i skolan, arbeta och betala skatt.

Frihet ur ett materiellt perspektiv handlar om möjligheten att leva och utöva det man helst av allt önskar sig utan hinder. Kanske kommer du då en dag att få leva som fri individ? Men nej, tyvärr, den möjligheten finns inte för dig. Det finns alltid de som förtjänar friheten bättre.

Frihet ur ett andligt perspektiv handlar däremot om insikten att du är din själ och inte din kropp. Genom att hitta dig själv i själen tänds en helt annan känsla av frihet än den materialistiska. I själen bor kärleken, hoppet, modet och visdomen. Somliga känner att de även finner en gudomlig kraft när de möter sin själ. (En ledstjärna från mig till dig för ett bättre välbefinnande!)

De som styr vår värld är unga, jordbundna själar som strävar efter makt och pengar. Dessa människor har en mörk skugga omkring sig. De människor som lever i ljuset, som du och jag, är gamla själar som har en förmåga att bli lyckliga på riktigt, utan materialism. (Lär dig att känna igen skuggornas folk när du möter dem, smickra dem gärna så mycket du kan, men gör sedan allt för att undvika dem.)

Vaken?

Det är många som äntligen vaknat ur masshypnosen och börjar ställa de rätta frågorna, och den som verkligen söker finner alltid svaren. Vi som är vakna ser orsakerna bakom allt som händer, precis som om vi hade en speciell uppgift att fylla i dessa tider. Om även du har vaknat så önskar jag dig välkommen!

Du är i ett mycket gott sällskap. Du har hittat hem. Tillsammans kan vi motarbeta de mörka krafter som styr vår värld. Låt oss identifiera dem och riva ner deras kulisser, för att ge makten tillbaka till folket.

Källan till deras makt ligger i det monetära systemet. Ju mer oberoende du kan göra dig av deras pengar, desto mindre beroende blir du av systemet. Sluta ta del av deras propaganda i media och reklam, leta istället oberoende källor på nätet.

TV watching causes mental illness

Just like TV commercials make you by things, TV shows are selling perceptions of reality about the society you live in. Same goes for radio, books and newspapers, through which you get your daily doses of the twisted kind of reality the world leaders want you to perceive.

TV radio tidningar ljuger och manipulerar dig

The picture of reality presented by the media is totally different from the reality you actually live in, and because of this programming of our mindset, hundreds of millions of people are now taking psychotic drugs, just to keep on living in this disturbed society with its overwhelming contradictions.

If you truly open your eyes while watching your next TV show or documentary, and just consider for a moment what is actually being presented to you, you’ll realise that someone wants to sell you something, even in-between the commercials. (Search: predictive programming)

The devil is in the details, and little by little, you are made to believe.

TV hjärntvätt programmering

Flashing light triggers mental disorder

Television is most dangerous to your mental health, not only because of the twisted reality being presented to you, but also because of the many so-called “light effects” that are suddenly being flashed before your eyes.

If you’re not too young, you might remember the warnings about flashing light effects, especially common in the discotheques, that could induce an epileptic attack. Today people are watching these harmful effects in almost every movie and TV show. Not much, but little by little, and just enough.

This is unnatural to your sensitive brain. (Search: Photosensitive Epilepsy)

Same goes for repeated patterns and flashing images – you might experience several images per second on todays shows, which is very stressful and harmful for your sensitive mind.

Even certain sounds are harmful

Certain frequencies also may create a disturbance of your nervous system. These sounds are used in movies and especially in music of the younger clientele, to create “special effects” for sensitive auditory organs. (Search: sound trigger seizures)

TV skapar psykisk ohälsa hos barn genom hjärntvätt

Why are they doing this?

One would almost believe they are doing this to us on purpose. But would they? Yes, they most certainly would, because the leaders of this world are trying to force tremendous change to the world, on a scale never seen before, and they have merely just begun.

To succeed with their new world order-“master plan”, they need to nullify all resistance. By all possible means, they will force people to submission. They will put great pressure on us all, in many ways. It has obviously already begun. Those who cannot adapt will be judged unworthy and undesirable.

TV and main stream media are excellent tools to manipulate the masses to think the “right kind of thoughts”, or even better, not to think at all. If you wonder who these people are, you only have to think about who are in charge of the movie industry, television and the main stream media.

Those running this world, from the top of the pyramid, do not have the best in mind for humankind. If you are awakening and start to see what is really going on, please tell others, because time is running out, and the ultimate deception of humankind is near.

Media manipulation ny världsordning

Stop listening to their lies. Turn off your TV, and stop reading their polluted papers. Look for alternative news online. Maybe we could at least change the direction of where things are heading, but for a world in peace and harmony, the pyramid would have to be completely destroyed.

TV skapar psykisk ohälsa

Precis som TV-reklam får dig att köpa produkter, används TV-program för att få dig att köpa tankemönster och uppfattningar om samhället du lever i. Detsamma gäller böcker, tidningar och radio, genom vilka du dagligen får en rejäl dos av den verklighetsuppfattning som den styrande eliten vill att du ska ha.

TV radio tidningar ljuger och manipulerar dig

Den bild av verkligheten som presenteras i media är en helt annan än den verklighet du egentligen lever i, och det är på grund av denna programmering av våra sinnen som en miljon svenskar äter psykofarmaka, för att orka leva i ett samhälle fullt av motsägelser.

Öppna dina ögon och fundera över vad du egentligen tar del av i TV-serien, dokumentären eller underhållningsprogrammet, så inser du snart att man faktiskt vill sälja någonting till dig även mellan reklampauserna. (Sök: predictive programming)

TV hjärntvätt programmering

Ljusblixtar i film och TV ger psykisk ohälsa

Din TV är ett av de största hoten mot din psykiska hälsa. Inte bara på grund av alla motsägelser som presenteras, utan framförallt på grund av de många “ljuseffekter” som används för att påverka ditt känsliga inre. (Sök: photosensitive epilepsy.)

Om du är äldre kanske du minns alla varningar för att upprepade ljusblixtar kunde framkalla epilepsi, i synnerhet på diskotek. Idag kan du se dessa “effekter” i snart varje film och TV-program. Samma varning gäller även för upprepade mönster och snabba bildskiftningar. Idag kan du få se två-tre bilder per sekund i hypade TV-produktioner, vilket är mycket ansträngande för ditt känsliga inre.

Även vissa ljudfrekvenser ger upphov till den inre stress som framkallar psykisk ohälsa. Dessa ljudfrekvenser används flitigt “specialeffekter” även för känsliga hörselorgan. Dessa effekter påverkar ditt psyke mycket mer än du kanske tror, och så ofta som de används idag skulle man till och med kunna tro att man avsiktligt vill skapa psykisk ohälsa hos befolkningen.

TV skapar psykisk ohälsa hos barn genom hjärntvätt

Och varför skulle man göra det?

Därför att de som styr vår värld vill genomföra stora förändringar i samhället. Inte bara i Sverige utan i hela världen. För att lyckas genomföra en helt ny världsordning behöver man undvika allt tänkbart motstånd. TV och media är utmärkta medel för att manipulera massorna till att tycka och tänka på “rätt sätt” eller ännu bättre, till att inte tänka alls.

De som styr världen vill oss inte väl. Om du har vaknat och börjat inse detta, tala om det för så många du kan. Börja med att så ett frö i deras sinnen, för mer klarar en ovetande människa inte av att hantera.

Media manipulation ny världsordning

Sluta lyssna på deras lögner och börja tänka självständigt. Stäng av din TV och säg upp din tidning. Sök nyheter i fria källor på nätet.

Direkt demokrati

Direkt demokrati – den enda sanna folkmakten

Vi blir dagligen påminda om att demokratin är den enda vägen för samhället, men ingen tycks vilja höra talas om verklig demokrati – där en människas röst påverkar och gör skillnad – där folket själva bestämmer vad som är bäst för dem och inte politiska ledare.

Vi talar inte ens om alternativet och det är inte så underligt, redan i unga år får vi lära oss att direkt demokrati är ogörligt. Vi får lära oss att det är tungrott med besvärliga folkomröstningar. Hemska tanke! Hur skulle det se ut om folket fick bestämma, för en gång skull?

Varför ger man inte makten åt folket?

Varför vill inte våra ledare veta av folkmakten?

Svaret är följande. Den maktfullkomliga elit som klamrar sig fast vid pyramidens topp skulle tvingas leva samma slags liv som folket. De skulle förstås leva något bättre är folket, eftersom alla skulle ha det bättre i ett samhälle där människor är fria och samhällets resurser delas lika.

Likabehandling måste råda i ett sådant samhälle. Äkta likabehandling. Så kallad “positiv särbehandling” har inget att göra i ett väl fungerande rättssamhälle, lika litet som negativ särbehandling. Grundläggande rättsprinciper är nödvändiga även vid äkta demokrati, som skydd för svaga grupper mot majoritetens förtryck.

Vad är det som hindrar folkmakten?

De som styr vår värld har sedan lång tid hållit fast vid pyramidens topp. Det handlar om mycket gamla blodsband som egentligen saknar rötter i vårt västerländska samhälle. Dessa utgör de globala krafter som nu har tagit makten över hela länders regeringar och de har inte mänsklighetens bästa för ögonen. De är enbart intresserade av att uppfylla mycket gamla religiösa profetior om en ny världsordning. I denna värld finns inte plats för vanliga människor.

Dessa individer hindrar folket från att leva fullvärdiga liv, genom att begränsa resurser och möjligheter för de som inte är “utvalda”. Genom politik, film, radio, TV, böcker och skolväsende (läs psykologi) manipuleras vår uppfattning om vad som är viktigt i livet. Man har till och med lyckats få människor att tycka att det är meningsfullt att leva i systemet.

 

zionist-pyramid

Det är hög tid att identifiera de människor som manipulerar vår värld. Tillsammans kan vi riva ner kulisserna och blotta deras fula anleten.

Det är folket som är deras fundament, därför är det egentligen folket som har makt över dem och alla möjligheter att åstadkomma förändring. Det är därför som man just nu splittrar vårt folk. Man söndrar för att härska.

För att åstadkomma förändring måste var och en ifrågasätta all information som dagligen månglas ut i media. Tv, film och tidningar är deras verktyg, och i stort sett utan konkurrens sprider de sin förgiftade propaganda över världen. Öppna dina ögon och se saker för vad de verkligen är. Våga skilja dig från mängden och våga säga sanningen.

Du vill inte ha deras nya världsordning. Du är inte utvald att leva i den.

The Mark of the Beast

Revelation 13:16

“And he causes all, the small and the great, and the rich and the poor, and the free men and the slaves, to be given a mark on their right hand or on their forehead,”

This writing is symbolic. To be given the mark on ones right hand, means that you will not be able to do or produce anything without the mark of the beast. To be given the mark on ones forehead means  that you will not be able to think or to invent anything without the mark of the beast being involved.

Revelation 13:17

“and he provides that no one will be able to buy or to sell, except the one who has the mark, either the name of the beast or the number of his name.”

The key words here are symbology and numerology. But the mark of the beast also has everything to do with economics, politics and the so-called free market. Those individuals who rule the world today also run the supersized multinational corporations and organisations. They have now come so far on their way to fulfill the prophecies, they even rule over government officials and entire nations.

No future for You, unless you play by Their rules

Today, you could never reach any kind of position in society, or have any kind of career, without giving yourself completely to “the other side”. If you get recognized and approved by Them, you might be part of the game.

You could never run a business without using the mark of the beast, in one way or another. Try to avoid Them, and you would not stay long in business. They own the banks, the insurance companies, the media etc. They have the power to make your life miserable.

This way, when every single business is marked by the beast, no single person, nor any company, would be able to buy or to sell anything without the mark.

So, what does it look like, this mark of the beast?

The beast has many marks and it comes in different shapes, but they all bear the same meaning. They are the symbols of evil. Open your eyes and take a look around you, the mark is already here, in logos all over the world.

You find the mark in logos of official organisations in every country, in logos of global organisations of any kind, in banking industry, insurance companies, and pharmaceuticals, and almost any other private business you can think of.

 

Please consider the following images carefully:

 

Mark of Beast II

The letter ALFA is depicting the great PYRAMID and OMEGA is the sign for ETERNITY – they will rule forever. Wear a TRIANGLE, a SWIRL, or a STAR, if you support their agenda.

The top of the pyramid represents the EYE and a select few who will be saved from the WWW(3). A flipped over pyramid represents the chaos and destruction of the masses during the shift to the NWO.

Mark of Beast I

M and W signify the BEAST, the TRINITY and also the PYRAMID – as up-right standing and up-side down – just like in the letters A and V.

TRINITY comes as letters M, W, E and number 3, representing the MONSTER in hundreds of labels. NAILS are symbolism of demonic power and authority.

Mark of Beast III

The CUBE represents the dark forces of the KABAH. Letters KA/CA means BLACK. And yes, also Islam comes out of Judaism and the Kabb-Alah, which means “Lord of Darkness” or, “The Dark Lord“.

Vesica Pisces represents the female VULVA and the Moon Goddess Isis/Inanna. This is a symbol with “secret” meanings, used by the Freemasons while acting as representatives of religious movements. This symbol is used in both Christianity and Islam, and many other religions.

Kaaba-Black Stone - Mekka - Worship of Moon Goddess Inanna

(The Muslims are not aware of their pagan worship of the Moon Goddess, but they still kiss her vulva every day in Mekka.)

The EYE of Horus is the Eye of The BEAST, also called the Eye of RAH – “OpRah”. The Eye is also called Bulls Eye and One-Eyed Monster.

Are You awakening?

Open your eyes and you will see the signs everywhere, in your home, on your TV, on your clothes. Get rid of it. Don’t be a part of Their evil game!

Here’s a few brands logos, but there are thousands more. Global corporations are buying companies all over the world, and suddenly, old brands show up with completely new logos, all looking somewhat the same.

 

Please consider the following images carefully:

 

Mark of The Beast Found in Brands - Alfa Pyramid Forever Omega          Mark of The Beast Found in Brands - OPA - Eye of Horus - Eye of Rah - OPRAH

Mark of The Beast Found in Brands - Trinity Monster          Mark of The Beast Found in Brands - Vesica Pisces